Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

NPK Računovodja/računovodkinja

za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode

Izobraževalni program pripravlja kandidate na preverjanje znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).

Opis programa:

Računovodja/računovodkinja opravlja v računovodstvu zahtevnejša dela, kamor sodijo sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov, izvajanje računovodskega proučevanja in izdelava poročila, izvajanje računovodskega dela v javnem sektorju in v računovodskih servisih.
Celotna izvedba NPK Računovodja poteka v dveh delih. V prvem delu kandidati pridobijo ustrezna znanja in veščine za uspešno preverjanje. V drugem delu kandidatu pomagamo pripraviti portfolio, ki ga nacionalna komisija ovrednoti in prizna ali pa določi dodatne naloge. Ob zaključku preverjanja komisija izda javno listino – certifikat NPK, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tudi na ravni EU.

Vpisni pogoji:

– zaključena splošna ali srednja strokovna izobrazba,
– osnovno znanje knjigovodstva.

Vsebina programa:

– sestava računovodskega predračuna ali obračuna,
– izdelava računovodskega in poslovnega poročila,
– računovodstvo v javnem sektorju.

Trajanje programa:

Program traja 120 ur in bo potekal dvakrat na teden v popoldanskem času med 16. in 19. uro.

Datum pričetka: oktober 2019

Naročite se na naše novice