Loading...

ISIO – Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih v letu 2018

Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s projektom Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih kot Svetovalno središče GORENJSKA 1 na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kot konzorcijski partnerici v projektu sodelujeta še Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.

Namen projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja ranljivim ciljnim skupinam pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Projekt poteka od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018.

Ciljne skupine projekta:

– brezposelni,
– osipniki,
– starejši odrasli,
– migranti in priseljenci,
– invalidi.

Informiranje in svetovanje poteka na našem sedežu (Šolski center Škofja Loka), na dislokaciji v bivši vojašnici v Škofji Loki ter tudi v obeh dolinah v naših treh lokalnih učnih središčih:

  1. Gorenja vas-Poljane (Sokolski dom):

2. Žiri (Kulturno središče Stare Žiri):

3. Železniki (Kulturni dom):

Svetovanje je brezplačno. Pokličite nas in skupaj bomo poiskali rešitve!

Dnevi slovenskih svetovalnih središč (27.-29. 9. 2017)

V okviru dnevov slovenskih svetovalnih središč smo lansko leto organizirali dva dogodka:

1. Predstavitev svetovalne dejavnosti svetovalnega središča Gorenjska 1 (v četrtek, 28. 9. 2017, od 10.00 do 12.00, na ploščadi pred trgovino Nama v Škofji Loki).

2. Brezplačno predstavitev “Praktični prikaz uporabe osnovnih računalniških orodij” (v četrtek, 28. 9. 2017, od 14.00 do 15.30, v učilnici 1 v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka v bivši vojašnici, Partizanska 1).

Vsebina:
– Microsoft Office (Word, Excel)
– hitra obdelava fotografij
– pošiljanje fotografij v razvijanje
– obdelava videa in izdelava filma
– surfanje po internetu
– predstavitev nakupovanja preko spleta
– elektronska pošta
– Facebook

Izvajalec: Žiga Škufca

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Gorenjska 1 in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu v ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, kontaktne podatke, spol, starost, dokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center Republike Slovenije ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Škofja Loka vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o udeležencih na Ljudski univerzi Škofja Loka. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Ljudska univerza Škofja Loka, naslov Podlubnik 1a, Škofja Loka.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja