Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

ISIO – Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

Prijavi
se

Dodatne informacije

Mare Žvan

tel. 04/506 13 70
mare.zvan@lu-skofjaloka.si

Svetovanje izvajamo tudi v naših treh Lokalnih učnih središčih, in sicer v Kulturnem domu Železniki (vsak prvi petek v mesecu med 11.00 in 17.00), Kulturnem središču Stare Žiri (vsak prvi četrtek v mesecu med 11.00 in 17.00) in Sokolskem domu Gorenja vas-Poljane (vsako prvo sredo v mesecu med 11.00 in 17.00).

Dnevi svetovanja za znanje 2023

(20. – 22. 9. 2023)

 

Letos smo organizirali predstavitev svetovalne dejavnosti Svetovalnega središča Gorenjska 1 v krajih, kjer imamo Lokalna učna središča, in sicer na stojnicah:

 

1. Gorenja vas – pred Kmetijsko zadrugo: v četrtek, 21. 9. od 9.00 do 10.00

 

2. Žiri – nasproti Dnevnega bara Ambasada: v četrtek, 21. 9. od 11.30 do 12.30

 

3. Železniki – pred Mercatorjem: v četrtek, 21. 9. od 14.30 do 15.30

 

 

Pretekli dnevi svetovanja za znanje

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča GORENJSKA 1 in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbe ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Škofja Loka vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Škofja Loka.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe itd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Naročite se na naše novice

2 + 14 =

Zapri nastavitve dostopnosti