Loading...

Študijski krožki

Študijski krožki so neformalna oblika druženja ljudi, ki imajo podobne interese in jih želijo skupaj uresničevati. Krožek vodi posebej usposobljen mentor, udeleženci pa aktivno soustvarjajo učni proces. Ob zaključku udeleženci osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij ali izdajo brošuro.

Študijski krožki so za udeležence brezplačni, na podlagi razpisa jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, strokovno pomoč in spremljanje pa opravlja Andragoški center Slovenije.

V občini Gorenja vas – Poljane so se v spomladanskih mesecih začeli nekateri študijski krožki:

Mi pišemo ustvarjalno

Začetek: 6. 4. 2018
Udeleženci se bodo seznanili z veščinami pisnega in govornega izražanja. Seznanili se bodo s pravopisnimi pravili, ki jih narekuje osnovno poznavanje slovnice, s pisanjem in posredovanjem osnovnih uporabnih besedil, ter z javnim nastopanjem.
Poudarek je na tvorjenju besedil, ki so primerna tudi za objavo v lokalnih časopisih (Podblegaške novice, Vaščan). Krožek je med drugim namenjen tudi predstavnikom različnih društev (predsedniki, tajniki …), ki o delovanju in aktivnostih društev pripravljajo in pošiljajo pisne prispevke, ter vsem ostalim občanom, ki bi se želeli naučiti veščin pisnega izražanja in javnega nastopanja.

Skrivnostni svet filca
Začetek: 21. 3. 2018
Ta študijski krožek je namenjen osebam, ki želijo spoznati stare tehnike obdelovanja volnenih prej, izmed katerih ima filcanje posebno mesto. Udeleženci se bodo seznanili z zgodovino, postopki in tehnikami obdelave volnenih vlaken. Spoznali bodo tehniko mokrega in suhega filcanja in možnosti, ki jih ta dva načina filcanja omogočata.
Udeleženci bodo izdelali nekaj izdelkov iz filca. Pripravili bodo tudi zapis – vodilo o postopkih pri izdelovanju posameznih vrst izdelkov.

Stara oblačila iz poljanske podstrehe
Začetek: 16. 4. 2018
Udeleženci bodo spoznali oblačenje naših prednikov, vrste oblačil in njihovo uporabo, materiale in njihove lastnosti, način izdelave, orodja in rokodelska znanja, ki so potrebna za izdelavo posameznih kosov delovnih in »nedeljskih« oblačil. Spoznali bodo vrednost ohranjanja oblačilne dediščine Poljanske doline in skušali ugotoviti, kateri so bili stari mojstri, ki so jih krojili in šivali.
Z gostjo Andrejo Stržinar (Unikatno šiviljstvo in krojaštvo) bodo izdelali enostaven kos garderobe, posnet po originalu iz preteklosti. Ugotovili bodo tudi različen odnos do oblačil iz preteklosti in v današnjem času. Vse skupaj bodo dokumentirali in na razstavi predstavili oblačilno dediščino domačega kraja ter z njo povezana znanja.

Zeliščni vrt domače lekarne
Začetek: 4. 4. 2018
Udeleženci tega študijskega krožka bodo spoznali pet novih zelišč in začimb, ki pomagajo pri lajšanju različnih bolezni. Naučili se bodo izdelati blazinico iz zelišč, ki odganjajo molje, spoznali bodo rastline za pripravo domačega zdravilnega likerja. Na skupinskem nabiranju zelišč si bodo izmenjevali izkušnje med seboj in z gostjo, zeliščarko Marijo Jamnik.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja