Loading...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

podiplomska študijska programa

1. Študijski program INKLUZIVNA PEDAGOGIKA

Magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika, 1. in 2. letnik, bo ponovno potekal pri nas v študijskem letu 2021/22.

Potek programa

Izredni študij poteka ob petkih popoldne (od 16.00 do 20.00) in ob sobotah.

Vpisni pogoji:

Vpisni pogoji so podrobno navedeni na spletni strani Pedagoške fakultete Koper.

Trajanje programa

Dveletni program bo ob delu izveden v treh letih (predavanja bodo potekala 5 semestrov).

Informativni dan

Bo predvidoma spomladi 2021 v naših prostorih v bivši vojašnici, Partizanska 1, Škofja Loka.

Več informacij na spletni strani Pedagoške fakultete: www.pef.upr.si.

 

2. Študijski program SOCIALNA PEDAGOGIKA

Magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika, 1. in 2. letnik, se bo pri nas predvidoma pričel v prihodnjih letih.

Potek programa

Izredni študij bo potekal ob petkih popoldne (od 16.00 do 20.00) in sobotah.

Vpisni pogoji:

Vpisni pogoji so podrobno navedeni na spletni strani Pedagoške fakultete Koper.

Trajanje programa

Dveletni program bo ob delu izveden v treh letih (predavanja bodo potekala 5 semestrov).

Informativni dan

Bo spomladi pred pričetkom izvedbe.

Več informacij na spletni strani Pedagoške fakultete: www.pef.upr.si.

Naročite se na naše novice