Loading...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

podiplomska študijska programa

1. Študijski program INKLUZIVNA PEDAGOGIKA

Magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika, 1. in 2. letnik, ponovno poteka pri nas v študijskem letu 2019/20.

Potek programa

Izredni študij poteka ob petkih popoldne (od 16.00 do 20.00) in ob sobotah.

Vpisni pogoji:

V 1. letnik se lahko vpišete vsi, ki imate uspešno zaključen katerikoli študijski program 1. stopnje oz. dodiplomski študij, v 2. letnik pa vsi, ki imate uspešno zaključen katerikoli “stari”, torej 4-letni univerzitetni študij.
V obeh primerih je število izpitov, ki jih mora študent opraviti do zaključka študija, odvisno od smeri predhodne izobrazbe.

Trajanje programa

Dveletni program bo ob delu izveden v treh letih (predavanja bodo potekala 5 semestrov).

Informativni dan

Je bil v četrtek, 6. junija 2019 ob 17.30 v naših prostorih v bivši vojašnici, Partizanska 1, Škofja Loka.

Več informacij na spletni strani Pedagoške fakultete: www.pef.upr.si.

 

2. Študijski program SOCIALNA PEDAGOGIKA

Magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika, 1. in 2. letnik, se bo pri nas predvidoma pričel v študijskem letu 2021/22.

Potek programa

Izredni študij bo potekal ob petkih popoldne (od 16.00 do 20.00) in sobotah.

Vpisni pogoji:

V 1. letnik se lahko vpišete vsi, ki imate uspešno zaključen katerikoli študijski program 1. stopnje oz. dodiplomski študij, v 2. letnik pa vsi, ki imate uspešno zaključen katerikoli študijski program 2. stopnje oz. “star”, torej 4-letni univerzitetni študij.
V obeh primerih je število izpitov, ki jih mora študent opraviti do zaključka študija, odvisno od smeri predhodne izobrazbe.

Trajanje programa

Dveletni program bo ob delu izveden v treh letih (predavanja bodo potekala 5 semestrov).

Informativni dan

Bo v prvi polovici junija 2021 v naših prostorih v bivši vojašnici, Partizanska 1, Škofja Loka.

Več informacij na spletni strani Pedagoške fakultete: www.pef.upr.si.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja