Loading...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

dodiplomski visokošolski strokovni študij

Študijski program

V študijskem letu 2020/21 bomo izvajali izredni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja.

Potek programa

Izredni študij bo potekal ob petkih popoldne (od 16.00 do 20.00) in sobotah dopoldne (od 9.00 do 13.00).

Vpisni pogoji

V 1. letnik se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali poklicno maturo oziroma zaključni izpit ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani na podlagi naslednjih meril:
– splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu: 70 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk.

Trajanje programa

Triletni program bo ob delu izveden v treh letih.

Informativni dan

Bo predvidoma marca 2020 v naših prostorih v bivši vojašnici v Škofji Loki, Partizanska 1.

Več informacij na spletni strani Pedagoške fakultete: www.pef.upr.si

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja