Loading...

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

dodiplomski visokošolski strokovni študij

Študijski program

V študijskem letu 2020/21 bomo izvajali izredni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja.

Potek programa

Izredni študij bo potekal ob petkih popoldne (od 16.00 do 20.00) in ob sobotah.

Vpisni pogoji

V 1. letnik se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali poklicno maturo oziroma zaključni izpit ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani na podlagi naslednjih meril:
– splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu: 70 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk.

Trajanje programa

Triletni program bo ob delu izveden v treh letih.

Informativni dan

Je bil v četrtek, 27. februarja 2020 ob 17.00 v naših prostorih v bivši vojašnici v Škofji Loki, Partizanska 1.

Več informacij na spletni strani Pedagoške fakultete: www.pef.upr.si

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja