Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Bolničar – negovalec

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Predstavitev programa

Program bolničar – negovalec sodi med programe srednjega poklicnega izobraževanja in traja v rednem izobraževanju tri leta. Minimalni pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola (OŠ) ali nižje poklicno izobraževanje (NPI).

V izobraževanju odraslih smo program prilagodili, tako da ga udeleženci zaključijo v dveh letih (osebe s končano OŠ) oz. v enem letu, če že imajo poklic in opravljajo prekvalifikacijo. »Prekvalifikanti« opravljajo praviloma samo strokovne module predmetnika. To so: nega in oskrba, varovanje zdravja in okolja, etika in komunikacija. Opraviti je potrebno tudi izbirne strokovne module (informatika, gospodinjstvo, prehrana in dietetika, masaža in pedikura).

Udeleženci program zaključijo z zaključnim izpitom, ki sestoji iz:

  • izpita iz slovenščine (prekvalifikanti imajo vsebine tega predmeta že priznane),
  • storitve in zagovora.

Udeleženci, ki uspešno končajo izobraževanje, dobijo poklic Bolničar – negovalec in so usposobljeni za opravljanje naslednjih nalog: ugotavljanje potreb oskrbovanca, vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje (skrb za higieno prostorov), skrb za osebno higieno oskrbovanca, pomoč pri prehranjevanju in pitju, oblačenju in slačenju, osebni higieni, zagotavljanje prve pomoči oskrbovancem ob poškodbah in nenadnih obolenjih, spodbujanje zadostnega gibanja, spanja in počitka oskrbovanca, opravljanje gospodinjskih opravil.

Bolničar – negovalec se lahko zaposli v domovih za starejše, v bolnišnicah ter v zdraviliščih, v zadnjem času pa je na področju nudenja nege na domu precej samozaposlenih.

Pogoji za vpis

Edini pogoj za vpis je končana osnovna šola.

Kdaj se lahko vpišem?

Največ udeležencev se vpiše septembra in februarja, vendar pa se pri nas lahko vpišete kadarkoli med šolskim letom.

Potek programa

Izobraževanje poteka predvidoma 3-krat na teden med 16.30 in 19.30 uro – predavanja, delavnice, vaje, praktično usposabljanje v domu. Na koncu programa opravljate zaključni izpit.

Trajanje programa

Triletno šolo lahko končate v dveh letih, prekvalifikacijo v enem letu. V osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti za posamezno šolsko leto. 

Šolnina

Višina šolnine je odvisna od predmetov oz. modulov, ki jih mora posameznik opraviti, možno je plačilo v obrokih.

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti    
Slovenščina obvezno 12
Matematika obvezno 12
Tuji jezik obvezno 9
Umetnost obvezno 2
Družboslovje obvezno 6
Naravoslovje obvezno 6
Športna vzgoja oproščeno 7
Skupaj A   54
B – strokovni moduli    
Nega in oskrba obvezno 32
Varovanje zdravja in okolja obvezno 8
Etika in komunikacija obvezno 8
En modul izbirno 4
Skupaj B   52

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  25
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   27
D – Interesne dejavnosti   6
E – Odprti kurikulum   30
Zaključni izpit (storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   180

Urnik

Naročite se na naše novice

10 + 6 =

Zapri nastavitve dostopnosti