Loading...

Lokalna učna središča

Partnerji v projektu: Ljudska univerza Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Žiri in Občina Železniki
Vrednost celotnega projekta: 89.186,36 €
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 69.946,89 €
Trajanje projekta: 15. september 2017–30. junij 2018

Cilj projekta:
Cilj projekta je z individualnim svetovanjem in intenzivno promocijo povečati ozaveščenost o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter možnostih izobraževanja in usposabljanja. S prostorsko, vsebinsko in časovno prilagojeno organizacijo programov vseživljenjskega učenja v lokalnih središčih želimo povečati dostopnost do storitev izobraževanja in usposabljanja za podeželsko prebivalstvo in tako povečati število vključenih oseb v programe. Z večjo vključenostjo mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v VŽU želimo povečati splošno izobraženost, socialno vključenost in zaposlitvene možnosti ljudi s podeželja.

Povzetek:
Z vzpostavitvijo lokalnih učnih središč v treh občinah želimo ustvariti prostorske in materialne pogoje, zagotoviti predavatelje, predvsem pa prebivalcem na podeželju približati različne oblike vseživljenjskega učenja, ki bodo prilagojena njihovim potrebam.

Ena pomembnejših dejavnosti VŽU so tudi individualna svetovanja v lokalnih učnih središčih, ki omogočajo aktivnejši pristop oz. omogočajo, da svetovalec ljudi poišče v njihovem okolju in ne čaka, da pridejo po nasvet. Hkrati svetovalec zaradi delovanja v lokalnem okolju bolje pozna osebne in družbene okoliščine ljudi, ki jim svetuje, kot tudi razmere na lokalnem trgu dela in potrebe delodajalcev. S kombiniranim pristopom; intenzivno promocijo in individualnim pristopom, želimo povečati ozaveščenost občanov o možnostih in pomembnosti VŽU. Na podlagi ugotovljenih potreb svetovancev v lokalnem okolju so programi v lokalnih učnih središčih organizirani v petih sklopih:
– digitalna pismenost,
– skrb za starost in varovanje zdravja,
– na lovu za kompetencami,
– izkoristimo svoj prosti čas za osebnostno rast in
– svetovanje.

Aktivnosti:
Faza 1: traja od 15. septembra 2017 do 14. aprila 2018:
– promocija in osveščanje javnosti o operaciji;
– ureditev treh lokalnih učnih središč v občinah Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki;
– ugotavljanje in analiza potreb po vsebinskih oziroma znanjih vseživljenjskega učenja;
– načrtovanje in priprava programov vseživljenjskega učenja;
– promocija programov vseživljenjskega učenja;
– individualno svetovanje za izobraževanje odraslih;
– organizacija in izvedba programov vseživljenjskega učenja.
Faza 2: traja od 1. decembra 2017 do 30. junija 2018:
– promocija in osveščanje javnosti o operaciji;
– priprava programov vseživljenjskega učenja, predstavitev in usklajevanje vsebin s partnerji;
– promocija programov vseživljenjskega učenja, prilagojena posameznim lokalnim učnim središčem;
– individualno svetovanje za izobraževanje odraslih;
– organizacija in izvedba vseživljenjskega učenja.

Rezultati:
– V občinah Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki bodo lokalna učna središča – trije namensko opremljeni prostori za izvajanje programov VŽU in svetovanja.
– V LUS Gorenja vas – Poljane: 70 ur programov VŽU, vključenih 40 udeležencev in 9 svetovanj.
– V LUS Žiri: 80 ur programov VŽU, vključenih 30 udeležencev in 10 svetovanj.
– V LUS Železniki: 80 ur programov VŽU, vključenih 40 udeležencev in 11 svetovanj.
– Večja ozaveščenost občanov treh občin o pomembnosti VŽU in možnostih izobraževanja in usposabljanja.

Kontakti:
– Ljudska univerza Škofja Loka, T: 04 50 61 360; e-naslov jaka.subic@guest.arnes.si
– Občina Gorenja vas – Poljane; T: 04 51 83 114; e-naslov: natasa.kopac@obcina-gvp.si
– Občina Žiri, T: 04 50 50 713; e-naslov: nina.lukan@ziri.si
– Občina Železniki, T: 04 50 00 000; e-naslov: uprava@obcina.zelezniki.si
– LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si
V vseh treh LUS-ih in po telefonu poteka:
– Svetovanje za formalno in neformalno izobraževanje – vsak dan v času uradnih ur, v času izobraževanj in po dogovoru na vseh treh lokacijah.

Tečaji so BREZPLAČNI.
Več informacij dobite po telefonu (04/506 13 60) ali e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si), kjer lahko predlagate tudi dodatne vsebine izobraževanj. Vabljeni!

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-20 je Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja