Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Lokalna učna središča

ZAKLJUČEN PROJEKT LOKALNA UČNA SREDIŠČA

Partnerji v projektu: Ljudska univerza Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Žiri in Občina Železniki
Vrednost celotnega projekta: 89.186,36 €
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 69.946,89 €
Trajanje projekta: 15. september 2017–30. junij 2018

Cilj projekta:
Cilj projekta je bil z individualnim svetovanjem in intenzivno promocijo povečati ozaveščenost o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter možnostih izobraževanja in usposabljanja. S prostorsko, vsebinsko in časovno prilagojeno organizacijo programov vseživljenjskega učenja v lokalnih središčih smo želeli povečati dostopnost do storitev izobraževanja in usposabljanja za podeželsko prebivalstvo in tako povečati število vključenih oseb v programe. Z večjo vključenostjo mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v VŽU smo želeli povečati splošno izobraženost, socialno vključenost in zaposlitvene možnosti ljudi s podeželja.

Povzetek:
Z vzpostavitvijo lokalnih učnih središč v treh občinah smo ustvarili prostorske in materialne pogoje, zagotovili predavatelje, predvsem pa prebivalcem na podeželju približali različne oblike vseživljenjskega učenja, ki so prilagojene njihovim potrebam.

Ena pomembnejših dejavnosti VŽU so tudi individualna svetovanja v lokalnih učnih središčih, ki omogočajo aktivnejši pristop oz. omogočajo, da svetovalec ljudi poišče v njihovem okolju in ne čaka, da pridejo po nasvet. Hkrati svetovalec zaradi delovanja v lokalnem okolju bolje pozna osebne in družbene okoliščine ljudi, ki jim svetuje, kot tudi razmere na lokalnem trgu dela in potrebe delodajalcev. S kombiniranim pristopom; intenzivno promocijo in individualnim pristopom, smo želeli povečati ozaveščenost občanov o možnostih in pomembnosti VŽU.

Na podlagi ugotovljenih potreb svetovancev v lokalnem okolju so bili programi v lokalnih učnih središčih organizirani v petih sklopih:
– digitalna pismenost,
– skrb za starost in varovanje zdravja,
– na lovu za kompetencami,
– izkoristimo svoj prosti čas za osebnostno rast in
– svetovanje.

Kontakti:
– Ljudska univerza Škofja Loka, T: 04 50 61 360; e-naslov jaka.subic@guest.arnes.si

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-20 je Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja