Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI/ŠTEVILO PROSTIH MEST

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Administrator/15 prostih mest

Bolničar-negovalec/15 prostih mest

Trgovec/15 prostih mest

Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Ekonomski tehnik/15 prostih mest

Predšolska vzgoja/25 prostih mest

Gastronomija in turizem/10 prostih mest

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

Ekonomski tehnik/15 prostih mest

Gastronomija/10 prostih mest

Poklicni tečaj (PT)

Predšolska vzgoja/25 prostih mest

Tehnik računalništva/10 prostih mest

POGOJI ZA VPIS

Pogoj za vpis v programe SPI in SSI je končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Pogoj za vpis v program PTI Ekonomski tehnik je končan program SPI za poklic trgovec ali administrator ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih. Pogoj za vpis v program PTI Gastronomija je končan program SPI za poklice gastronom hotelir ali kuhar ali natakar ali kuhar-natakar ali oskrbnik ali kmetovalka-gospodinja ali pek ali slaščičar ali slaščičar-konditor ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Pogoj za vpis v programa PT je zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje v vseh srednješolskih izobraževalnih programih poteka po individualnem organizacijskem modelu.

POGOJI ZA DOKONČANJE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe v programih SPI mora udeleženec izobraževanja odraslih uspešno opraviti vse splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne module in odprti del kurikuluma. Poleg tega mora opraviti še obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.


Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe po programih SSI, PTI in PT mora opraviti vse obveznosti, ki so naštete pri SPI, razen zaključnega izpita, ker se zaključujejo s poklicno maturo.

ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS IN PREDLOŽITEV USTREZNE DOKUMENTACIJE

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj opisane pogoje za vpis v posamezne programe, do petka, 27. 9. 2024, preko:

– prijavnega obrazca, ki ga dobijo na sedežu Ljudske univerze Škofja Loka,

– ob predložitvi ustrezne dokumentacije lahko prijavo uredimo preko e-pošte (pišite na nina.salobir@lu-skofjaloka.si).

Informativne prijave za vpis lahko oddate tudi preko povezav:

– Administrator SPI: https://prijave.snipi.si/j6VUyhWj54k

– Bolničar-negovalec SPI: https://prijave.snipi.si/WQYczh7MaoN

– Trgovec SPI: https://prijave.snipi.si/P0MCRhAajxK

– Gastronomija in turizem SSI: https://prijave.snipi.si/ED7IBhxb0Mm

– Ekonomski tehnik SSI: https://prijave.snipi.si/4ZlCQhgWVkA

– Predšolska vzgoja SSI: https://prijave.snipi.si/ZznIkh6j4nM

– Ekonomski tehnik PTI: https://prijave.snipi.si/azMSwhZz4JV

– Gastronomija PTI: https://prijave.snipi.si/NwEIVh2eWwB

– Predšolska vzgoja PT: https://prijave.snipi.si/nbrsghyNdMe

– Tehnik računalništva PT: https://prijave.snipi.si/KxkfKhmW5e8

V primeru prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom Ministrstva.

PREDVIDENI ROKI ZA ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH

Izobraževanje v razpisanih programih se bo predvidoma pričelo v prvih dneh po izvedbi vpisa oz. v tednu od 1. 10. 2024 dalje.

INFORMATIVNI DAN

Informativni dan za navedene srednješolske programe je v ponedeljek, 9. 9. 2024, ob 16. uri, v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1a, pisarna 160 (po predhodni najavi).

INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro – osebno (po predhodnem dogovoru tudi kasneje) ali po telefonu 04 506 13 60 oz. preko e-pošte: nina.salobir@lu-skofjaloka.si.

Škofja Loka, 19. 6. 2024

Zapri nastavitve dostopnosti