Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Na Ljudski univerzi Škofja Loka smo se v zadnjih dveh letih v sklopu projekta Vseživljenjsko varovanje narave s konkretnimi akcijami, delavnicami, izobraževanji in ozaveščanjem trudili ljudi spodbuditi k delovanju za zaščito naše narave. Z brezplačnimi delavnicami
ponovne uporabe materialov, izobraževanji o zaščiti in sajenju avtohtonih sadnih drevesnih vrst, sajenjem medovitih rastlin, grajenjem hotelov za žuželke in obnavljanjem nosilnih objektov na Poti skozi Zalo smo hoteli ljudem pokazati, da lahko z zavedanjem lastnega vpliva na okolje in trudom bistveno pripomorejo k ohranitvi okolja.
V sodelovanju s projektnimi partnerji Mizarstvom Drlink, Drevesnico Zakotnik in Turističnim društvom Žirovski vrh nam je uspelo pripraviti dobro obiskane delavnice, ki so privabile številne prebivalce Selške in Poljanske doline.


Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

[Obiskano 56-krat, od tega danes 1-krat]
Zapri nastavitve dostopnosti