Lokalna učna središča

Od septembra 2017 do junija 2018 poteka na Ljudski univerzi projekt Lokalna učna središča (LUS). Projekt smo pripravili v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja, k partnerstvu pa smo povabili Občino Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. V vseh treh partnersikh občinah bodo vzpostavljena učna središča in sicer:
- LUS Gorenja vas,
- LUS Žiri in
- LUS Železnik
Projekt finacirata Evropska unija in Republika Slovenija..
V okviru projekta bomo skušali prebivalcem podeželja približati vsebine vseživljenjskega učenja v petih sklopih:
- Digitalna pismenost
- Skrb za starost in vsrovanje zdravja
- Na lovu za kompetencami
- Izkoristimo svoj prosti čas
- Svetovanje

Dodatne informacije

Tanja Avman
t: 04 506 13 80

e- pošta:
tanja.avman@guest.arnes.si


 
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30