Lokalna učna središča

Od septembra 2017 do junija 2018 poteka na Ljudski univerzi Škofja Loka projekt Lokalna učna središča (LUS). Projekt smo pripravili v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja, k partnerstvu pa smo povabili občine Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. V vseh treh partnersikh občinah so vzpostavljena učna središča:

Projekt finacirata Evropska unija in Republika Slovenija.
V okviru projekta bomo prebivalcem podeželja približa vsebine vseživljenjskega učenja.
LUS Gorenja vas:
- Učimo se nemško - ob torkih, zaključena skupina;
- Učimo se angleško - ob ponedeljkih, pričetek 5.2.2018;
- "Debatiramo" v angleščini - ob sredah, zaključena skupina;
- "Pametno" o pametnih telefonih - 20.11.2017, zaključeno;
- Stopimo v svet računalnikov - ob ponedeljkih, zaključeno
- Drugi korak v excelu - zbiramo prijave
- Nega in oskrba starejših (v sodelovanju s CSS Škofja Loka) - 12., 19. i1. in 2. 2. 2018,
- Bodi viden na facebooku - 14. in 15. 2. 2018 ob 16. uri
- Les je lep, poskrbimo, da tak tudi ostane - zbiramo priave
LUS Žiri:
- "Pametno" o pametnih telefonih - 27.11.2017 ob 16. uri, zaključeno;
- Nemščina - nadaljevalni tečaj - 29.11.2017 ob 18. uri;
- "Debatiramo" v angleščini - 30.11.2017 ob 16. uri - zaključena skupina;
- Kvačkam in pletem - 1.12.2017 ob 17. uri - zaključena skupina;
- Sem na Facebooku, torej sem - v sredo, 14. 2. 2018 ob 16. uri;
- Naše društvo na spletu - zbiramo prijave;
- Učimo se: nemško, angleško - zbiramo prijave;
- Razgibajmo možgane - zbiramo prijave
- Les je lep, poskrbimo, da tak tudi ostane - zbiramo prijave
- Stopimo v svet računalnikov - zbiramo prijave
LUS Železniki:
-
Učimo se angleško - 28.11.2017 ob 16. uri, zaključena skupina;
- "Debatiramo" v angleščini - 21.11.2017 ob 17.45 uri, zaključena skupina;
- Nemščina - nadaljevalni tečaj - 7.12.2017 ob 18. uri;
- Nega in oskrba starejših (v sodelovanju s CSS Škofja Loka) - 15., 22. in 29.1.2018 ob 16.30 uri;
- Kvačkam in pletem - ob petkih;
- Stopimo v svet računalnikov - pričetek 5. 1. 2018 ob 16. uri;
- Učimo se francosko - zbiramo prijave
Učimo se nemško - zbiramo prijave
Sem na facbooku, torej sem - zbiramo prijave

V vseh treh LUS-ih in po telefonu poteka:

- Svetovanje za formalno in neformalno izobraževanje - vsak dan v času uradnih ur, v času izobraževanj in po dogovoru na vseh treh lokacijah.

Tečaji so BREZPLAČNI. 
Več informacij dobite po telefonu (04 506 13 60) ali e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si), kjer lahko predlagate tudi dodatne vsebine izobraževanj. Vabljeni!

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-20, je Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

Dodatne informacije

Tanja Avman
t: 04 506 13 80

e- pošta:
tanja.avman@guest.arnes.si


 
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30