UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

Študijski program:

v študijskem letu 2018/19 bomo izvajali izredni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja.

Potek programa:
izredni študij bo potekal ob petkih popoldne (od 16.00 do 20.00) in sobotah dopoldne (od 9.00 do 13.00)

Vpisni pogoji:
v 1. letnik se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali poklicno maturo oziroma zaključni izpit, ali pa je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu: 70% točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30% točk

Trajanje programa:
triletni program bo ob delu izveden v treh letih

Informativni dan:
četrtek, 1. 3. 2018 ob 17.00 v naših prostorih v bivši vojašnici v Škofji Loki, Partizanska 1.

Dodatne informacije:
Mare Žvan, koordinator na dislocirani enoti Škofja Loka

mare.zvan@guest.arnes.si

04 506 13 70

Več informacij na spletni strani Pedagoške fakultete: www.pef.upr.si

Dodatne informacije:

Mare Žvan

t: 04 506 13 8004 506 13 70
e: mare.zvan@guest.arnes.si


 
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30