UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

Študijski program
:
V magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika, 1. in 2. letnik, se bo pri nas predvidoma možno vpisati ponovno v študijskem letu 2018/19

Potek programa:
izredni študij bo potekal ob petkih popoldne (od 16.00 do 20.00) in sobotah dopoldne (od 9.00 do 13.00)

Vpisni pogoji:
v 1. letnik se lahko vpišejo vsi, ki imajo uspešno zaključen katerikoli študijski program 1. stopnje oz. dodiplomski študij, v 2. letnik pa vsi, ki imajo uspešno zaključen katerikoli študijski program 2. stopnje oz. "star", torej 4-letni univerzitetni študij.
V obeh primerih je število izpitov, ki jih mora študent opraviti do zaključka študija, odvisno od smeri predhodne izobrazbe.

Trajanje programa:
dvoletni program bo ob delu izveden v treh letih (predavanja bodo potekala 5 semestrov)

Informativni dan:
predvidoma maja 2018

Dodatne informacije:
Mare Žvan, koordinator na dislocirani enoti Škofja Loka

mare.zvan@guest.arnes.si

04 506 13 70

Več informacij na spletni strani Pedagoške fakultete: www.pef.upr.si.

Dodatne informacije:

Mare Žvan

t: 04 506 13 8004 506 13 70
e: mare.zvan@guest.arnes.si


 
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30