ISIO - Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih v letu 2018

Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s projektom Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih kot Svetovalno središče GORENJSKA 1 na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kot konzorcijski partnerici v projektu sodelujeta še Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.

Namen projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja ranljivim ciljnim skupinam pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Projekt poteka od 1.1. 2018 do 30.11.2018.

Ciljne skupine projekta:

- brezposelni
- osipniki
- starejši odrasli
- migranti in priseljenci
- invalidi.

Svetovanje je brezplačno. Pokličite nas in skupaj bomo poiskali rešitve!

Telefon: 04 506 13 70
Elektronska pošta: mare.zvan@guest.arnes.si


Dnevi slovenskih svetovalnih središč (27. - 29.9.2017)

V okviru dnevov slovenskih svetovalnih središč vas vabimo na dva dogodka:

1. Predstavitev svetovalne dejavnosti svetovalnega središča Gorenjska 1, in sicer v četrtek, 28 9. 2017 od 10.00 do 12.00 na ploščadi pred Namo v Škofji Loki.

2. Brezplačno predstavitev "Praktični prikaz uporabe osnovnih računalniških orodij", in sicer v četrtek, 28.9.2017 od 14.00 do 15.30 v učilnici 1 v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka v bivši vojašnici, Partizanska 1.

Vsebina:
- Microsoft Office (Word, Excel)
- hitra obdelava fotografij
- pošiljanje fotografij v razvijanje
- obdelava videa in izdelava filma
- surfanje po internetu
- predstavitev nakupovanja preko spleta
- elektronska pošta
- Facebook

Izvajalec: Žiga ŠkufcaVabljeni!

                       ,                                                          

Dodatne informacije:

Mare Žvan

t: 04 506 13 8004 506 13 70
e: mare.zvan@guest.arnes.si

 
 
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30