Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

Izobraževalni program pripravlja kandidate na pridobitev poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu. Program je 14. 5. 2013 verificirala Komisija za izobraževanje in usposabljanje Socialne zbornice Slovenije.

Vpisni pogoji:

  • uspešno zaključena osnovna šola,
  • starost najmanj 23 let,
  • 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje).

Trajanje in potek izobraževanja:

Izobraževanje obsega 110 pedagoških ur, ki se izvedejo v treh mesecih.
Program je praktično naravnan ter obsega štiri predmete: osnove socialnega varstva, komunikacija, osebna oskrba in gospodinjska pomoč.
Vsak udeleženec mora opraviti tudi 20 ur prakse na terenu. Udeleženec si mora prakso zagotoviti sam, po potrebi mu bomo pomagali. Izvedbo prakse udeleženec dokaže z izpolnjenim obrazcem, ki ga dobi na naši ljudski univerzi.
Izobraževanje bo potekalo predvidoma dvakrat tedensko v popoldanskem času po štiri pedagoške ure od 16.30 do 19.30.

Pogoji za končanje programa:

Uspešno opravljeni izpiti pri posameznih predmetih ter opravljena praksa.

Naročite se na naše novice