Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Predmetnik

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti    
Slovenščina obvezno 12
Matematika obvezno 12
Tuji jezik obvezno 9
Umetnost obvezno 2
Naravoslovje obvezno 6
Družboslovje obvezno 6
Športna vzgoja oproščeno 7
Skupaj A   54
B – Strokovni moduli    
Temelji gospodarstva obvezno 5
Poslovanje trgovskega podjetja obvezno 17
Prodaja blaga obvezno 29
En modul izbirno 5
Skupaj B   56

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  27
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   36
D – Interesne dejavnosti   6
E – Odprti kurikulum   25
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   180