Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Predmetnik

Predmet Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina obvezno 24
Matematika obvezno 19
Tuji jezik obvezno 20
Umetnost obvezno 4
Zgodovina obvezno 6
Geografija obvezno 6
Sociologija obvezno 3
Psihologija obvezno 3
Fizika obvezno 3
Kemija obvezno 3
Biologija obvezno 6
Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A 111
B – Strokovni moduli
Veščine sporazumevanja obvezno 5
Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju obvezno 5
Razvoj in učenje predšolskega otroka obvezno 6
Varno in zdravo okolje obvezno 5
Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno 6
Igre za otroke obvezno 4
Ustvarjalno izražanje obvezno 20
Matematika za otroke obvezno 4
Jezikovno izražanje otrok obvezno 4
Naravoslovje za otroke obvezno 4
Družboslovje za otroke obvezno 4
Informativno komunikacijska tehnologija obvezno 4
En modul izbirno 6
Skupaj B 77

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

10
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 20
D – Interesne dejavnosti 14
E – Odprti kurikulum 14
Poklicna matura (storitev in zagovor) 4
  240