Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Predmetnik

Programska enota Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
B – strokovni moduli obvezno  
Komunikacijske veščine obvezno 3
Predšolska pedagogika obvezno 3
Razvojna psihologija obvezno 3
Varnost in zdravje v vrtcu obvezno 3
Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno 6
Likovno, glasbeno in plesno izražanje obvezno 16
Matematika kot igra izbirno 3
Otrok in jezik izbirno 3
Narava in družba za otroke izbirno 6
Skupaj B   40
     
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   12
E – Odprti kurikulum   4
     
Skupaj   56
Poklicna matura   4
Skupaj kreditnih točk   60