Loading...

Maturitetni tečaj

Pogoji za vpis

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil srednje poklicno, srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje, tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno leto in v še nekaterih drugih primerih, določenih z razpisom MŠŠ.

Trajanje izobraževanja

1 leto

Naročite se na naše novice