Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Predmetnik

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti    
Slovenščina obvezno 13
Matematika obvezno 10
Tuji jezik I obvezno 13
Tuji jezik II obvezno 4
Umetnost obvezno 2
Zgodovina obvezno 2
Geografija obvezno 2
Sociologija izbirno 2
Psihologija izbirno 2
Kemija obvezno 3
Biologija obvezno 3
Športna vzgoja oproščeno 3
Skupaj A   61
B – Strokovni moduli    
Projekti in poslovanje podjetja obvezno  
Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja obvezno  
Finančno poslovanje obvezno  
Materialno knjigovodstvo obvezno  
Dva modula izbirno  
Skupaj B   39

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  10
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   3
D – Interesne dejavnosti   4
E – Odprti kurikulum   9
Poklicna matura (storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   120