Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Predmetnik

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti    
Slovenščina obvezno 12
Matematika obvezno 12
Tuji jezik obvezno 9
Umetnost obvezno 2
Družboslovje obvezno 6
Naravoslovje obvezno 6
Športna vzgoja oproščeno 7
Skupaj A   54
B – strokovni moduli    
Nega in oskrba obvezno 32
Varovanje zdravja in okolja obvezno 8
Etika in komunikacija obvezno 8
En modul izbirno 4
Skupaj B   52

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  25
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   27
D – Interesne dejavnosti   6
E – Odprti kurikulum   30
Zaključni izpit (storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   180