Loading...

Predmetnik

Predmet Letnik
Slovenščina 1. | 2. | 3.
Tuji jezik 1 1. | 2. | 3.
Matematika 1. | 2.
Umetnost 1.
Naravoslovje 1.
Družboslovje 1.
Tuji jezik 2 1. | 2. | 3.
Poslovna tehnika 1. | 2. | 3.
Računovodstvo 2.
Poslovna informatika 1. | 2. | 3.
Praktični pouk 1. | 2. | 3.
Delovna praksa 2.

Izbirni predmeti

Poslovno področje:

Predmet Letnik
Poslovna matematika s statistiko 3.
Pravo 3.
Tajniško poslovanje 3.

Informativno področje:

Predmet Letnik
Trženje 3.
Retorika 3.
Telekomunikacije 3.