Loading...

RAZPIS

za vpis in izvedbo vpisa v
srednješolske programe izobraževanja za odrasle
za šolsko leto 2019/20

Izobraževalni programi/številka odločbe vpisa v razvid

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

število prostih mest informativna cena
                                                                                           število                cena

– Administrator                                                          5                1.200,00 €
– Trgovec (6033-168/2008)                                  10               1.200,00 €
– Bolničar – negovalec (6033-167/2008)           10               1.200,00 €

Srednje strokovno izobraževanje (SSI)
– Predšolska vzgoja (6033-164/2008)               10               1.250,00 €
– Ekonomski tehnik (6033-163/2008)                 8               1.200,00 €

Poklicno tehniško izobraževanje (PTI)
– Ekonomski tehnik (6033-165/2008)                 8              1.200,00 €
– Gastronomija (6033-244/2011/3)                    10              1.200,00 €

Poklicni tečaj (PT)
– Predšolska vzgoja (6033-171/2009/2)           10              1.460,00 €
– Tehnik računalništva (6033-296/2012/3)     8               1.500,00 €

Pogoji za vpis:
Pogoj za vpis v programe SPI in SSI je končana osnovna šola, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Pogoj za vpis v program PTI je končan program za poklic trgovec, administrator ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Pogoj za vpis v PT je končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Potek izobraževanja:
Izobraževanje v vseh srednješolskih izobraževalnih programih poteka po individualnem organizacijskem modelu.

Pogoji za dokončanje srednješolskih programov:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe v programih SPI mora udeleženec izobraževanja odraslih uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti še interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe po programih SSI, PTI in PT mora opraviti vse obveznosti kot so naštete pri SPI, razen zaključnega izpita, ker se zaključujejo s poklicno maturo.

Rok za prijavo na razpis za vpis in predložitev ustrezne dokumentacije:
Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj opisane pogoje za vpis v posamezne programe, do ponedeljka, 30. 9. 2019 na prijavnem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu Ljudske univerze Škofja Loka oz. po e-pošti, če nam sporočijo naslov in ob predložitvi ustrezne dokumentacije, ki je razvidna iz opisa programov na naši spletni strani.

Merila in postopek za izbiro kandidatov za vse programe v primeru omejitve vpisa:
V primeru prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport številka: 6036-118/2008, ki je bil izdan v Uradnem listu RS, št. 1/07

Predvideni roki za začetek izobraževanja v srednješolskih programih:
Izobraževanje v razpisanih programih se bo predvidoma pričelo v prvih dneh po izvedbi vpisa oz. v tednu od 30. 9. dalje.

Informativni dan:
Informativni dan za navedene srednješolske programe je v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 16. uri v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1a, učil. 159.

Informacije:
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro osebno (po predhodnem dogovoru tudi kasneje) ali po telefonu 04/506 13 60 oz. po e-pošti: jaka.subic@lu-skofjaloka.si (vodja izobraževanja).

Škofja Loka, 7. 8. 2019

Naročite se na naše novice