Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

ZNA

  

Namen projekta Znanje nas aktivira (ZNA) je bil povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih.

Cilj projekta Znanje nas aktivira (ZNA) je bil izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki imajo manj kot štiri leta srednje šole ter so manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) je potekal od 17. junija 2016 do 31. marca 2019. Konzorcijski partnerji so skupaj izvedli 3.890 izobraževalnih ur za 2.146 udeležencev. Skupna vrednost projekta je bila 683.463,86 €. Projekt sta sofinancirala Evropski socialni sklad (80 %) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %).

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) je izvajal konzorcij, v katerem so sodelovali Ljudska univerza Škofja Loka (vodja konzorcija) ter Ljudska univerza Radovljica, Ljudska univerza Tržič in Šolski center Škofja Loka.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc.

Programi:

Digi računalništvo (začetni računalniški tečaj)
Vsebina:
Temeljna informacijska znanja
• glavni deli osebnega računalnika
• vhodne in izhodne enote, tipkovnica, miška
• datoteka, namizje, ikona, mapa
• pomnilnik
• koš, virus
Urejanje in oblikovanje besedila
• delo z dokumenti
• kreiranje, poimenovanje in shranjevanje dokumentov
• popravljanje, prenašanje, kopiranje dela besedila med dokumenti
• oblikovanje znakov in celotne strani
• vstavljanje slike v dokumente
Uporaba interneta in elektronske pošte
• internet
• brskalnik, dostopanje do spletnih strani, pregledovanje spletnih strani
• elektronska pošta, uporaba in urejanja elektronske pošte
Uporaba digitalnih naprav, e-izobraževanje
• e-banka, e-izobraževanje, e-nakupovanje, e-davki
• komuniciranja preko računalnika s pomočjo brezplačnih programov (MSN, Facebook, Skype, uporaba fotoaparata, mobilnega telefona)

Računalništvo za zaposlene (nadaljevalni računalniški tečaj)
Vsebina:
Office 2016
• splošno o Office 2016
• različice sistema Office
• aplikacije sistema Office
• orodja sistema Office
• sistemske zahteve za Office 2016
Excel 2016
• napredno urejanje podatkov
• urejanje tabel
• delo z bazami podatkov in analiza podatkov
• formule in funkcije
• povezovanje podatkov med celicami, delovnimi listi in delovnimi zvezki
• zaščita delovnega lista
• napredno tiskanje preglednic
• osnove makrojev
Word 2016
• nastavitev programa
• napredno urejanje dokumentov
• pravopis in slovar
• napredno oblikovanje dokumentov
• prenosi iz Excela
• spajanje dokumentov
• napredno delo s tabelami
• delo z grafikoni
• slogi in kazala
• napredno tiskanje dokumentov
Outlook 2016
• osnovno delo z Outlookom
• nastavitev elektronske pošte
• sinhronizacije elektronske pošte
• sastavitev elektronske pošte
• iskanje poštnih sporočil
• avtomatizacija rutinskih opravil
• izvoz in uvoz Outlook-ove baze
• delo s koledarjem, sestanki in opravila
• tiskanje elektronske pošte
• delo s kontakti
PowerPoint 2016
• osnovno delo s PowerPointom
• oblikovanje besedila, diapozitivov, slik
• risanje različnih predmetov, ustvarjanje grafikonov, tabel in oblik, organigramov
• delo s slikami
• dodajanje in spreminjanje animacije
• prehodi med diapozitivi
• priprava na tiskanje in tiskanje diapozitivov, izročkov

Prvi koraki v svet tujega jezika
(angleščina, nemščina, italijanščina)
Teme:
• prve besede in stiki v tujem jeziku: abeceda, pisava in izgovarjava
• na tečaju tujega jezika: kdo ste vi in kaj je to, števila, predstavim se
• moj vsakdan: moja družina, moj prosti čas – moji konjički, države in jeziki sveta
• moj poklic: moje delo in naloge, v pisarni
• napoved časa: koliko je ura, letni časi, datum
• hrana in pijača: v restavraciji, v trgovini in na tržnici, recepti, vabilo na večerjo
• moj dom: moj domači kraj, moje domovanje, v trgovini s pohištvom
• v mestu: opis poti, stavbe in institucije, v mesto po opravkih, prevozna sredstva
• na počitnicah: rezervacija prenočišča, sprejem gosta v hotelu, vreme

Tuji jeziki – moje okno v svet
(angleščina, nemščina, italijanščina)
Teme:
• jaz in tuji jezik: moje izkušnje z učenjem, moji cilji, želje in pričakovanja, kako se učinkovito učiti tujega jezika, raba slovarja
• na zabavi: predstavimo se, vabilo in odgovor nanj, se dogovorimo za ponovno srečanje
• na počitnicah: znamenitosti posameznih dežel, vreme, v hotelu – rezervacija prenočišča, sprejem gosta, pritožba
• na poti: na železniški / avtobusni postaji, na letališču, opis poti, policijska kontrola, pri mehaniku
• na uradih: na pošti, banki, policiji, davčnem uradu
• pri zdravniku: deli telesa, bolezni, nasveti, zdravstveni sistem v tujini
• iskanje stanovanja: oglasi, ogled stanovanja
• iskanje dela: zaposlitveni oglasi, prijava na delovno mesto, življenjepis, predstavitveni razgovor
• moje delo: moj poklic in moje delovne naloge, predstavitev podjetja, sprejem strank, na sejmu
• tema po izboru udeležencev programa

Ustvarjalnice
Vsebina:
• spoznavanje z ustvarjano dejavnostjo
• spoznavanje s tehnikami in oblikami dejavnosti
• uporaba in spoznavanje tehničnih pripomočkov in materialov
• spoznavanje lastne kreativnosti, snovanje, ideje
• izvajanje ustvarjalne dejavnosti v praksi
• zaključek v obliki končne produkcije, na primer razstave

Pametnejši od pametnih telefonov in tablic
Vsebina:
Osnovne nastavitve telefona
• povezovanje na omrežje, dostopnost lokacije
• nastavitev zvokov in obvestil, nastavitev zaslona, zaklepanje zaslona, nastavitev računa varnostno kopiranje
• dostopnost, jezik in vnos, datum in čas, varčevanje, varnost
Aplikacije
• pregled aplikacij, trgovina, uporaba aplikacij
• prenos aplikacij: navigacija, prevajalnik, Google Drive, Viber, zaščita, vreme, zemljevidi …
Povezava z osebnim računalnikom
• G-mail
• prenos slik preko aplikacije Google Foto
• Google Drive: razvrščanje, urejanje, prenos in deljenje datotek
• prenos datotek iz računalnika na pametni telefon
Word za zahtevne uporabnike
Vsebina:
• hitri pregled in kratka osvežitev osnov
• nastavitev programa
• bližnjice na tipkovnici
• prilagoditev traku in orodne vrstice za hiter dostop
• napredno urejanje dokumentov
• napredno iskanje
• pravopis in slovar
• glave in noge besedila.
• citati in bibliografija
• napredno oblikovanje dokumentov
• vnos odsekov
• prenosi iz Excela
• spajanje dokumentov
• napredno delo s tabelami
• delo z grafikoni
• slogi in kazala
• uporaba SmartArt pri risanju organizacijskih struktur, procesov in poslovnih pravil
• napredno tiskanje dokumentov
• skupinsko delo na dokumentih
• osnove makrojev
• triki pri delu z Wordom

Zdrav življenjski slog
Vsebina:
• uvodna motivacijska delavnica
• spoprijemanje s stresom
• tehnike sproščanja
• dejavniki tveganja, ki vplivajo na zdravje
• pomen gibanja za zdravje v prostem času in na delovnem mestu
• kaj moramo vedeti o zdravem prehranjevanju?
• kakšen je zdrav obrok – zdrav krožnik?
• kaj moramo vedeti o alkoholu in njegovem vplivu na ljudi?
• kajenje
• rakava obolenja
• nalezljive bolezni

Gibanje za zdravje
Vsebina:
• vaje za zdravo hrbtenico: različne gibalne vaje s poudarkom na moči, gibljivosti in stabilizaciji mišic trupa, odgovornih za močno hrbtenico, vaje, ki jih zaposleni lahko izvajajo med delovnim procesom
• vaje za ohranjanje gibljivosti, različne raztezne vaje, dihalne vaje, s pomočjo katerih se bodo udeleženci lažje soočali s stresnimi situacijami na delovnem mestu
• vaje za moč: vaje, ki se opravljajo z lastno težo telesa
• vaje za vzdržljivost: pridobivanje kondicije s pomočjo nordijske hoje in drugi aerobnih vaj preprečevanje najpogostejših poškodb, ki se zgodijo v delovnem procesu

Vodenje skupine
Vsebina:
Vodenje
• kaj je vodenje: aktivnosti vodenja, orodja vodenja
• osebnost vodje: vloga vodje, naloge vodje
• vodenje in kakovost: vpliv vodje na kakovost, vodenje in doseganje ciljev
• vizualizacija kot vodenje
• učinkovito odločanje
• vodenje s cilji: postavitev ciljev, doseganje ciljev
• timsko delo: pomen timskega dela, vzpostavitev timskega dela
• razvijanje kadrov: letni razgovori
• usposabljanje sodelavcev, večopravilnost: pomen usposobljenosti za delo, vloga vodje pri usposabljanju sodelavcev
• motivacija: kako motivirati, vrste motivatorjev, motivacija in vodenje
• zaupanje in delegiranje

Komunikacija za vodenje
• kaj je komunikacija: načini in vrste komunikacije
• koliko in kaj komunicirati
• kako sporočam: kako me vidijo in razumejo drugi, moč besednjaka, moč pohvale, kako povem slabo novico
• vizualizacija kot komunikacija
• sestanek in komunikacija: vodenje sestankov, vrste sestankov, dnevni sestanek (zaključni, začetni), vloga in pomen sestankov
• povratne informacije: vizualizacija, info table, poročanje
• upravljanje s konflikti
• največje napake pri komuniciranju

Nemogoče je ne-komunicirati
Vsebina:
• vsebinski in odnosni vidik komuniciranja
• komunikacijsko izražanje in dajanje povratnih informacij: tehnike spraševanja in metode odgovranja
• ovire v komuniciranju: trema – kako jo sprejmemo in odpravimo
• nebesedna komunikacija: neslišne taktike in govorica telesa
• spretnosti poslušanja in aktivno poslušanje
• asertivnost: notranji nemir pred nastopi, kako s težavnimi sogovorniki in reševanje konfliktov
• veščine javnega nastopanja
• priprava in izvedba javnega nastopa z IKT-tehnologijo ali brez

Kohezijska politika v Sloveniji
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Organ upravljanja

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja