Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Programi

Osnovna uporaba računalnika (začetni računalniški tečaj)

Temeljna informacijska znanja
Osnovna računalniška strojna oprema

Delo z operacijskim sistemom Windows 10
Operacijski sistem Windows 10
Uporaba miške
Tipkovnica
Prilagoditev in uporaba namizja
Prepoznavanje ikon
Okna operacijskega sistema Windows 10
Delo s podatki (Raziskovalec, operacije nad podatki, delo s košem, iskanje datotek in map s pomočjo Raziskovalca)
Virusi in zlonamerni programi (znaki okužb, zaščita pred virusi, zlonamerni programi)

Izdelava dokumenta in urejanje besedil (Word)
Osnove urejevalnika besedil (zagon programa, zapiranje programa, izdelava novega dokumenta, odpiranje izdelanega dokumenta, shranjevanje dokumenta z novim imenom, shranjevanje obstoječega dokumenta)
Osnovno delo z besedilom (vnos besedila, označevanje besedila z miško, označevanje besedila s tipkovnico)
Preprosto urejanje dokumentov (brisanje označenega besedila, premikanje in kopiranje besedila, iskanje in zamenjava besed, razveljavljanje in uveljavljanje ukazov)
Preprosto oblikovanje (hitro številčenje strani, oblikovanje znakov, dodatno oblikovanje besedila, oblikovanje odstavkov, uporaba slogov, zamiki)
Oznake in oštevilčenja
Delo s slikami
Tabele (vstavljanje table, pomikanje po tabeli in označevanje, brisanje vsebine celice, brisanje vrstic in stolpcev, dodajanje vrstic in stolpcev, oblikovanje in urejanje tabele ter podatkov, ročno oblikovanje tabel, računanje v tabelah)
Črkovanje, slovnica in sopomenke
Tiskanje dokumenta

Uporaba interneta
Osnove interneta
Uporaba spletnega brskalnika
Iskanje podatkov na spletu
E-bančništvo, e-zdravstvo, e-uprava, zemljiška knjiga
Facebook

Uporaba elektronske pošte
Osnovna uporaba elektronske pošte (delovna površina programa Gmail, odpiranje programa, odjava iz programa, pošiljanje sporočil, brisanje sporočila, odgovarjanje na pisma in posredovanja, brisanje sporočil, iskanje sporočil, tiskanje sporočil, varnost, prilagajanje nastavitev

Digitalna fotografija
Prenos digitalnih fotografij iz pametnega telefona v računalnik
Shranjevanje digitalnih fotografij
Osnove obdelave digitalnih fotografij
Tiskanje digitalnih fotografij

Excel

Osnove
Zagon programa
Predstavitev delovnega okolja

Urejanje dokumentov
Odpiranje novega praznega dokumenta
Shranjevanje dokumenta
Odpiranje shranjenega dokumenta
Zapiranje dokumenta

Delo v delovnem zvezku
Premikanje po dokumentu
Označevanje celic
Prilagajanje vrstic in stolpcev

Vnos podatkov
Tipi podatkov
Hitro polnjenje celic

Računanje
Operatorji
Formule
Funkcije

Dodajanje elementov
Dodajanje celic
Dodajanje vrstice
Dodajanje stolpca
Dodajanje lista

Brisanje elementov

Kopiranje in prenašanje podatkov
Kopiranje besedila v celicah
Prenašanje besedila v celicah
Kopiranje ali premikanje listov

Napredno oblikovanje
Določitev lastnih oblik (oblikovanje zapisa številk, datumov in besedila, poravnava besedila v celici, oblikovanje pisave v celici, zaščita celic, formul)
Pogojno oblikovanje celic
Kopiranje z ukazom Posebno lepljenje

Delo z listi

Uporaba čarovnika za funkcije
Matematične funkcije
Statistične funkcije
Datumske funkcije
Logične funkcije
Tekstovne funkcije

Vpliv premikanja celic na formule

Grafikoni
Izdelava grafikona
Spreminjanje grafikona

Seznami
Razvrščanje podatkov
Filtriranje podatkov (samodejni filter, napredni filter)
Vrtilne tabele (priprava vira podatkov, ustvarjanje poročila vrtilne tabele)
Iskanje podatkov s pomočjo funkcij (Vlookup, Hlookup)

Dinamična povezava z drugimi programi

Določanje parametrov strani

Izpis dokumenta

Učinkovita uporaba računalnika (nadaljevalni računalniški tečaj)

Urejevalnik besedil (Word)
Delo s karticami (meniji)
Odpiranje, shranjevanje in tiskanje dokumenta
Ogled dokumenta
Postavitev strani, robovi, zamiki v odstavkih
Seznami – označevanje in oštevilčenje
Vstavljanje in oblikovanje slik
Glava in noga dokumenta
Tabele
Izdelava kazala vsebine
Odseki (vstavljanje preloma odseka, vstavljanje napisa pod sliko, vstavljanje kazala slik, sklicevanje na napise v besedilu, citati in bibliografija)
Spajanje dokumentov
Predloge
Vstavljanje in oblikovanje grafikonov
Enačbe

Excel
Odpiranje in shranjevanje
Delovno okno
Stolpci, vrstice in celice
Formule
Podatki v celicah
Oblikovanje podatkov
Oblikovanje tabel
Kopiranje vsebine celic
Funkcije
Absolutno in relativno naslavljanje celic
Grafikoni

Obdelava digitalnih fotografij

Uporaba Google Apps
Gmail
Google Koledar
Google Drive

Angleščina A1, Italijanščina A1, Nemščina A1

Udeleženci bodo po uspešno zaključenem tečaju pridobili naslednje kompetence:

Slušno razumevanje
Pri počasnem in razločnem govoru razumejo posamezne pogosto rabljene besede in najosnovnejše besedne zveze, ki se nanašajo nanje, na njihovo družino in neposredno življenjsko okolje.
Bralno razumevanje
Razumejo posamezna pogosto rabljena poimenovanja, besede in preproste povedi, npr. na obvestilih, plakatih in v katalogih.
Govorno sporazumevanje
Znajo se preprosto pogovarjati, če jim je sogovornik pripravljen svoje izjave ponoviti počasneje ali jih pojasniti in če jim je pripravljen pomagati pri izražanju misli. Znajo postavljati in odgovarjati na preprosta vprašanja, ki se nanašajo na trenutne potrebe ali splošne teme.
Govorno sporočanje
Znajo uporabljati preproste besedne zveze in povedi, s katerimi lahko opišejo, kje živijo, in ljudi, ki jih poznajo.
Pisanje
Znajo pisati kratka, preprosta sporočila na razglednice, npr. s počitniškimi pozdravi. Znajo izpolnjevati obrazce, ki zahtevajo osebne podatke, npr. vnesti ime, državljanstvo in naslov na hotelski obrazec.

Angleščina A2, Italijanščina A2, Nemščina A2

Udeleženci bodo po uspešno zaključenem tečaju pridobili naslednje kompetence:

Slušno razumevanje
Razumejo besedne zveze in pogosto besedišče, ki se nanaša na najbolj temeljne reči (npr. najosnovnejši osebni in družinski podatki, nakupovanje, neposredno življenjsko okolje, zaposlitev). Sposobni so ujeti glavno misel kratkih, jasno oblikovanih sporočil in obvestil.
Bralno razumevanje
Sposobni so brati zelo kratka, preprosta, vsakdanja besedila, kot so reklame, prospekti, jedilniki in urniki. V njih znajo poiskati natančno določen, predvidljiv podatek. Razumejo kratka in preprosta osebna pisma.
Govorno sporazumevanje
Sposobni so se sporazumevati v preprostih situacijah, kadar gre za neposredno izmenjavo informacij o splošnih vsakodnevnih stvareh. Znajdejo se v krajših družbenih pogovorih, čeprav po navadi ne razumejo dovolj, da bi se lahko samostojno pogovarjali.
Govorno sporočanje
Uporabljati znajo vrsto besednih zvez in povedi, s katerimi lahko na preprost način opišejo svojo družino in druge ljudi, življenjske pogoje ali svojo izobrazbo in predstavijo svojo trenutno in prejšnjo zaposlitev.
Pisanje
Sestaviti znajo kratka, preprosta obvestila in sporočila, ki se nanašajo na trenutne potrebe. Pisati znajo zelo preprosta osebna pisma, npr. se komu za kaj zahvaliti.

Zelišča – od korenine do cveta

Osnovno o zeliščih: kaj so zelišča, zakaj jih uporabljamo, kateri deli so uporabni, bonton nabiranja, kdaj nabirati, katero opremo rabimo za nabiranje zelišč, kako shranjevati zelišča, nekaj malega o zgodovini zeliščarstva.

Predstavitev nekaj osnovnih zelišč, ki jih lahko vsakodnevno uporabljamo. Predstavitev strupenih rastlin, ki so podobna zdravilnim.

Zeliščni vrt: načrtovanje, lega, priprava tal, nakup zelišč, vzgoja iz semena, škodljivci in bolezni, kompost, visoke grede, skalnjaki, spirale.

Čaj: sušenje, shranjevanje, napotki za pripravo, osnovne mešanice.

Zeliščni pripravki za vsak dan, za nego..
Predstavitev pripravkov, načinov priprave, uporabljenih materialov ipd. Izvlečeki, macerati, eterična olja, tinkture, pršila, parfumi, kreme, kopalne kroglice, masažne ploščice, balzami za ustnice, mila, kopalne soli, pilingi. Pripravili bomo osnovno kremo, balzam za ustnice, milo, kopalno sol in mogoče še kaj.

Zelišča v prehrani – katera največkrat uporabljamo in kako.
Zeliščno vino, kis, sok, žganje. Zeliščni bomboni, sladice. Zeliščno maslo, namazi, omlete, žličniki, juhe.
Pripravili bomo zeliščno skuto in maslo.

Zelišča kot pomoč proti škodljivcem in boleznim na vrtu in za izboljšanje pogojev rastlin (domača gnojila, brozge, poparki ipd.).
Trženje – priprava izdelkov za darila, prodajo.

Ogled zeliščnega vrta in sprehod po naravi – prepoznavanje zdravilnih rastlin.

Sprehod po naravi in spoznavanje “divjih zelišč”, strupenih rastlin in ostalih zdravilnih rastlin.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja