Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Predstavitev

  

Namen projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 izvaja konzorcij, v katerem sodelujejo Ljudska univerza Škofja Loka (vodja konzorcija) ter Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 poteka od 14. septembra 2018 do 31. oktobra 2022. Skupna vrednost projekta je 1.019.787,01 €. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Republika Slovenija (20 %).

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

V sklopu projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 bodo sofinancirani naslednji programi:
1. Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)
– UŽU Beremo in pišemo skupaj
– UŽU Most do izobrazbe
– UŽU Moj korak
– UŽU Izzivi podeželja
– UŽU Razgibajmo življenje z učenjem
– UŽU Knjige so zame

2. Začetna integracija priseljencev

3. Računalniška pismenost za odrasle

4. Neformalni izobraževalni programi za odrasle za:
– sporazumevanje v slovenskem jeziku
– sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:
– A1 (preživetvena raven)
– A2 (vmesna raven)
– B1 (sporazumevalni prag)
– B2 (višja raven)
– poslovna konverzacija B« (višja raven)
– konverzacija B1 (sporazumevalni prag)
– osvežitveni tečaj A1 (preživetvena raven)
– osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven)
– osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag)
– osvežitveni tečaj B2 (višja raven)
– pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti, ki vključujejo matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, finančno pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom, kulturno zavest in izražanje, medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje), trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo, zdrav življenjski slog.
– pridobivanje digitalnih kompetenc, ki obsegajo Word, Excel, PowerPoint ter uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).

5. Programi za uporabo načel HACCP sistema

6. Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

7. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika

8. Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov

9. Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL

10. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka

Za udeležence programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij, programov priprave na izpite iz slovenskega in tujih jezikov, programov ECDL ter programov priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka se bo sofinancirali tudi stroške za enkratno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov.

Javni poziv za izbor učiteljev in Prijavnica za učitelje na javni poziv

Povezave na spletne strani:

Kohezijska politika v Sloveniji
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Organ upravljanja

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja