Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Jaz in moje delovno mesto

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Program je namenjen zaposlenim, ki imajo praviloma do 10 let šolanja. Skupno udeležencem programa je, da opravljajo enostavna, manj zahtevna dela ali da so zaposleni na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo.

V skupini je od najmanj 12 do največ 16 udeležencev.

Kakšni so cilji programa?

Spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti pri udeležencih za kakovostno opravljanje dela oziroma izpolnjevanje zahtev in nalog na delovnem mestu.
Usposabljanje udeležencev za nenehno izboljševanje temeljnih zmožnosti za samostojno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinašajo razvoj tehnologije, organizacijske spremembe ter poslovne spremembe.
Spodbujanje udeležencev za ustvarjalno, inovativno in odgovorno opravljanje dela ter skrb za njihov poklicni in osebnostni razvoj.
Spodbujanje zaposlenih k zviševanju izobrazbene ravni.

Organizacija in trajanje izobraževanja

80% programa (240 ur) je že okvirno določenega, 20% (60 ur) programa pa lahko določi podjetje v skladu s potrebami zaposlenih, ki jih je napotilo v program.

Pred pričetkom izvajanja programa bomo v sodelovanju z vodstvom podjetja, kadrovsko službo oz. sindikatom pripravili izvedbeni kurikulum.
Vsebine, ki jih določi podjetje, so lahko specifične za potrebe delovnega mesta, možno pa je tudi jezikovno izobraževanje.

Določene vsebine programa:

  • Sporazumevanje v slovenskem in tujem jeziku
  • Računanje
  • Človek, okolje, znanost in tehnologija
  • Informacijsko-komunikacijska tehnologija
  • Socialne spretnosti
  • Aktivno državljanstvo
  • Učim se učiti

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja