Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Projekt ASI 2021

Celovita podpora podjetjem pri aktivnem staranju delovne sile

Javno povabilo ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

V petek, 16. 4. 2021 lahko pričakujemo objavo javnega povabila ASI – Celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki ga bo objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

S sodelovanjem v projektu ASI lahko pridobite evropska sredstva za usposabljanja in razvoj inovativnih rešitev za večjo zavzetost starejših zaposlenih. V okviru projekta delodajalci lahko pridobite konkurenčno prednost s sodobno kadrovsko politiko. Vodilni kader prejme znanja in veščine za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Zaposleni, starejši od 50 let, pa bodo osvojili kompetence, ki bodo pripomogle k ohranitvi njihove zaposljivosti, podaljševanju njihove delovne aktivnosti in zdravja.

Zaposleni, ki imajo občutek, da jih delodajalec ceni, vlaga vanje in skrbi za zdravje in pozitivno klimo na delovnem mestu, bodo bolj zavzeti in motivirani za delo, to pa bo vodilo v zmanjšanje absentizma in fluktuacije.

Z našimi storitvami, vam nudimo oporo na vseh ravneh omenjenega projekta:

  • pomagamo vam pri pripravi in oddaji prijavnega obrazca na razpis,
  • svetujemo vam pri pripravi in izdelavi kadrovske strategije, ki vam bo služila kot kompas, pri doseganju poslovnih ciljev,
  • z zaposlenimi, ki so vključeni v projekt skupaj izdelamo načrte osebnega in poklicnega razvoj,
  • za vaše zaposlene izvedemo podjetjem prilagojene programe razvoja »mehkih« veščin, v okviru katerih imamo na voljo 113 programov s področja:

– zdravja na delovnem mestu
– učinkovite komunikacije
– prodaje
– razvoja kadrov
– medgeneracijskega povezovanja
– zaupanja
– vodenja
– motivacije
– tujih jezikov
– računalništva
– prav tako za zaposlene izvedemo strokovna usposabljanje, glede na potrebe podjetij.

Vsa naša usposabljanja temeljijo na:

  • Konkretnih potrebah, ki jih imajo vaši zaposleni, da so lahko še boljši in tako pripomorejo k uresničevanju poslovne strategije.
  • Znanju, ki ga lahko zaposleni že takoj uporabijo pri svojem delu in tako napredujejo na osebni in poklicni poti.
  • Krepitvi in pridobivanju kompetenc ter dvigu motivacije in zavzetosti zaposlenih.

Reference:

Logotipi Etiketa, SIBO, HSH Chemie, MONA Lisa, Šinkovec, BIRO

Etiketa d.d.

Etiketa d.d. in Ljudska univerza Škofja Loka sta skupno zgodbo začeli pisati s projektom ASI. Zaposleni na Ljudski univerzi Škofja Loka so se izkazali za profesionalne, omenjeni projekt so vodili strokovno in res odlično. Ljudska univerza Škofja Loka nam je bila sopotnica s svojo odločnostjo, srčnostjo in korektnostjo v celotnem procesu, od priprave strategije razvoja kadrov do njene uresničitve, ki vključuje organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Velja izpostaviti ga. Nino Triller Albreht, ki s svojim pristopom vliva zaupanje, sogovornike prepriča s pristnostjo in poskrbi, da se dogovori tudi realizirajo. Za njen trud, čas in njeno celoto udejstvovanje pri omenjenem projektu smo zelo hvaležni. Brez njene požrtvovalnosti, brez njene pomoči bi sploh v času izrednih razmer sami težko uspeli z vodenjem projekta ASI.

Trud ga. Nine zelo cenimo, tako da bomo z veseljem sodelovali tako z njo kot Ljudsko univerzo Škofja Loka tudi v prihodnje.

Barbara, vodja kadrovske službe, Etiketa, tiskarna, d. d.

BIRO d.o.o.

»Z Ljudsko univerzo Škofja Loka smo začeli sodelovati jeseni 2019. Prijazna in strokovna ekipa zaposlenih nam je pomagala pri izdelavi in razvoju kadrovske strategije. Na podlagi razgovorov z našimi zaposlenimi in njihovih povratnih informacij so nato za nas zasnovali in izvedli praktične in uporabne izobraževalne delavnice, na katerih smo dobili konkretne nasvete za izzive, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. Vse to nam je omogočilo, da smo se še dodatno zavedli pomena motiviranih in strokovno podkovanih zaposlenih

Jana Kokelj, direktorica BIRO, d.o.o., ŽIRI

Negovanje tekstilij d.o.o.

»Ekipi Ljudske univerze Škofja Loka se zahvaljujemo za vso podporo pri prijavi na projekt. Zahvaljujemo se jim za njihovo strokovnost in natančnost pri samem vodenju projekta, s pomočjo katerega smo organizirali in izvedli usposabljanja za večji del naših zaposlenih.

Prav njihova spodbuda je bila ključna, da smo se projekta sploh lotili in tako skupaj z zaposlenimi doživeli veliko pozitivnih, zabavnih in poučnih trenutkov med samo izvedbo projekta, ki se odražajo v povečani stopnji zadovoljstva, motivacije in kompetentnosti zaposlenih.

Veselimo se sodelovanja z njimi tudi v naprej

Mateja Šinkovec, direktorica, Negovanje tekstilij Šinkovec d. o. o.

Izobraževalci na Ljudski univerzi Škofja Loka se prilagajamo podjetjem, udeležencem in njihovim specifičnim potrebam, tako da lahko skupaj z nami, pridejo do preboja in napredka prav vsi zaposleni.

Dodatne informacije:

  • telefonski številki:

04 506 13 30 in 04 506 13 50

  • elektronskem naslovu:

nina.triller-albreht@lu-skofjaloka.si in ursa.naversnik@lu-skofjaloka.si

Naročite se na naše novice