Loading...

Projekt ASI

Celovita podpora podjetjem pri aktivnem staranju delovne sile

Ali ste prejeli sredstva ASI in iščete primernega zunanjega izvajalca, ki vam bo v polno podporo?

Na Ljudski univerzi Škofja Loka vam zagotavljamo celostno podporo na poti doseganja vaših rezultatov in razvijanju super moči vaših zaposlenih. Saj je znanje moč, in pri tem sta učenje in izobraževanje super moč vseh zaposlenih.

Naše storitve pokrivajo vse sklope A in B, ki so potrebni za uspešno zaključen projekt ASI:

SKLOP A:

– svetovanje in izdelava strategije.

Iz sklopa A vam pripravimo strategijo, ki je osnova za vse nadaljne korake pri razvoju starejših zaposlenih v vašem podjetju. Strategija odraža vaše trenutno stanje in pokaže, kje ste lahko še boljši. V okviru priprave strategije bomo v sodelovanju z vami pripravili pregled obstoječega stanja v podjetju in definirali stanje, ki ga želite doseči. Strategijo bomo za vas zapisali v skladu z vašimi definiranimi strateškimi usmeritvami in akcijskim načrtom, ki bo vplivalo na večjo zavzetost starejših zaposlenih in njihovo boljšo usposobljenost.

SKLOP B1:

– svetovanje in izdelava osebnih in poklicnih razvojnih načrtov starejših zaposlenih.

Za vsakega starejšega zaposlenega, ki ste ga vključili v projekt ASI, je potrebno izdelati individualne načrte osebnega in poklicnega razvoja. Individualni osebni in karierni načrti so osnova za uresničevanje kariernega razvoja starejših zaposlenih, ki ste ga definirali v strategiji.

SKLOP B2 IN B3:

-izvedba različnih usposabljanj in delavnic za krepitev in pridobivanje kompetenc ter udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene za njihovo večjo zavzetost.

Z našimi programi v vašem podjetju pokrivamo delavnice, treninge in coachinge s področja:

  •   zdravja na delovnem mestu
  •   učinkovite komunikacije
  •   prodaje
  •    razvoja kadrov
  •    medgeneracijskega povezovanja
  •    zaupanja
  •    vodenja
  •    motivacije
  •   tujih jezikov
  •    računalništva

Izobraževalci na Ljudski univerzi Škofja Loka se prilagajamo podjetjem, udeležencem in njihovim specifičnim potrebam, tako da lahko skupaj z nami, pridejo do preboja in napredka prav vsi.

Dodatne informacije

Pokličite ali pišite: 04 506 13 30, nina.triller-albreht@lu-skofjaloka.si.

Lahko se oglasite tudi osebno od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure, na Ljudski univerzi Škofja Loka, Podlubnik 1 b, soba 161.