Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Seznam gradiv v Središču za samostojno učenje

Povezava na Portal SSU: https://portalssu.acs.si/

Povezava na učenje slovenščine: https://www.lingohut.com/sl

Povezava na vzorčne teste iz znanja slovenščine: https://centerslo.si/izpiti/

 

 

Angleščina

Talk to me, English 1 CD
Talk to me, English 1 CD
Talk to me, English 1 CD
Presentations učbenik
Meetings učbenik
English Phrasal Verbs in Use delovni zvezek
English Idioms in Use delovni zvezek
Slovensko – angleški slovar slovar
Veliki angleško – slovenski slovar slovar
English Language Dictionary slovar

Nemščina

Think and Talk German CD
Berliner Platz 1 delovni zvezek
Berliner Platz 1 avdio kaseta
Veliki nemško – slovenski slovar slovar

Slovenščina

Slovenski pravopis 1 Pravila priročnik

Podjetništvo

ProQuest internetni vir
Podjetništvo in znanje učbenik
Strateški management in management spreminjanja učbenik
Krizni management in prenova podjetij učbenik
Podjetništvo interno gradivo

Računalništvo

Naučite se Microsoft Windows 10 priročnik
Microsoft Word 2016 internetni vir
Microsoft Excel 2016 internetni vir
Elektronska pošta internetni vir

Drugo

Učinkovito sporazumevanje  priročnik
Veliki slovar tujk  slovar
Zdravje – nega bolnika  interno gradivo
Zavijanje daril  interno gradivo
Slikanje na svilo  interno gradivo
Zmanjšamo stres – ohranimo zdravje  interno gradivo
Komunikacijske veščine doma in v družbi  interno gradivo
Predšolska pedagogika  interno gradivo
Sodelovanje s svojci  interno gradivo
Glasbeno izražanje  interno gradivo
Likovno izražanje  interno gradivo
Jezikovno izražanje otrok  interno gradivo
Družboslovje za otroke  interno gradivo
Matematika za otroke  interno gradivo
Kurikulum oddelka v vrtcu  interno gradivo
Razvoj in učenje predšolskega otroka  interno gradivo
Otroci s posebnimi potrebami  interno gradivo
Igre za otroke  interno gradivo
Komunikacijske veščine  interno gradivo
Neposredno trženje  interno gradivo
Poslovanje trgovskega podjetja  interno gradivo
Varovanje zdravja in okolja  interno gradivo