Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Projekti

Projekt Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2001 do 2014 – Nadaljnje usposabljanje svetovalcev za kakovost

Svetovalka za kakovost Tanja Avman se je v letu 2013 udeležila nadaljnjega usposabljanja svetovalcev za kakovost, ki ga je organiziral Andragoški center Slovenije. V sklopu projekta so bile izpeljane tudi tri skupne akcije svetovalcev za kakovost, in sicer oblikovanje strokovnega profila svetovalca za kakovost, oblikovanje pravil o tem, kdo je lahko svetovalec za kakovost ter oblikovanje nove izjave o kakovosti v sodelujočih izobraževalnih organizacijah.
Svetovalka za kakovost Tanja Avman sodeluje v projektu tudi v letu 2014. Skupna akcija svetovalcev za kakovost je tokrat presoja kakovosti dejavnosti promocije izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje.

Projekt Svetovalci za kakovost

V projektu Svetovalci za kakovost smo sodelovali leta 2006 ter nato ponovno leta 2007.

V okviru projekta se je sodelavka Tanja Avman usposobila za opravljanje vloge svetovalke za kakovost v lastni izobraževalni organizaciji.
Projekt sta sofinancirala Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt POKI

Ljudska univerza Škofja Loka se je v projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) vključila februarja 2003, po tem, ko je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport, ki je sofinanciralo projekt.

Projekt POKI je razvil Andragoški center Slovenije (ACS) kot enega od vzvodov za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih zato, da bi različnim izobraževalnim organizacijam svetoval pri samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju.
Projekt POKI je trajal dve leti. V prvem letu projekta smo imenovali skupino za kakovost, oblikovali našo vizijo, poslanstvo in vrednote v izobraževanju odraslih, izpeljali samoevalvacijo in izdelali samoevalvacijsko poročilo, člani skupine za kakovost so se izobraževali na delavnicah na ACS.
V drugem letu smo pripravili akcijski načrt za razvoj kakovosti, uvedli izboljšave ter spremljali in ovrednotili vpeljane izboljšave.
Po zaključku dvoletnega projekta smo s presojanjem in razvijanjem kakovosti nadaljevali, tako da razvojne spirale kakovosti do danes nismo prekinili.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja