Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Letno poročilo o  kakovosti za leto 2020/21

Ocenjujemo, da smo v letu 2020/21 naredili kar nekaj pomembnih korakov za zagotavljanje naše kakovosti. V celoti smo dosegli naslednje cilje:
• ocenili smo, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki jih izpeljujemo v ta namen,
• analizirali smo svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,
• presodili smo, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,
• ugotovili smo, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih, in jih primerjali z izidi prejšnjih let,
• zaključili smo izpeljavo poglobljene samoevalvacije,
• vpeljali smo sedem pomembnih novosti za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev presojanja iz prejšnjih let,
• ohranili smo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije
• dejavno smo delovali v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost.

V skladu z letnim načrtom kakovosti smo izpeljali naslednje dejavnosti:

I. PRESOJANJE KAKOVOSTI
REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI
1. Analiza doseženega vpisa z vidika kakovosti – opravljeno v skladu z načrtom.
2. Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki – opravljeno v skladu z načrtom, osip se je zmanjšal.
3. Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja – opravljeno v skladu z načrtom, udeleženci so v vseh programih najbolj zadovoljni z učitelji, najmanj z učnim gradivom.
4. Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev – opravljeno v skladu z načrtom, dosegli smo zelo dobre izide v projektu Znanje nas aktivira 2.
SAMOEVALVACIJA
5. Izpeljava drugega in tretjega dela tridelnega cikla samoevalvacije – opravljeno v skladu s prilagojenim načrtom zaradi epidemije Covid-19.

II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI
6. Popis vseh učnih gradiv in strokovne literature na Ljudski univerzi Škofja Loka in objava seznama v MS Teamsih – opravljeno v skladu z načrtom.
7. Nakup strokovne literature in prenos in tiskanje brezplačne strokovne literature iz spleta – opravljeno v skladu z načrtom.
8. Uporaba aplikacije CRM za vpisovanje stikov s podjetji – opravljeno v skladu z načrtom.
9. Petnajst osebnih predstavitev dejavnosti Ljudske univerze Škofja Loka v podjetjih – opravljeno.
10. Priprava obrazca za pripravo novih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle – opravljeno v skladu z načrtom.
11. Informiranje zaposlenih in objavljanje skupnih dokumentov v MS Teamsih – opravljeno.
12. Posodobitev štirinajstih pravnih aktov v skladu z navodili pravnice – opravljeno.
13. Priprava osemnajstih novih neformalnih izobraževalnih programov za projekte Znanje nas aktivira (ZNA) 2, Center medgeneracijskega učenja (CMU), ASI, Izpopolnjevanje izobraževalcev odraslih in Vseživljenjsko varovanje narave – opravljeno.
14. Nabava promocijskih materialov (zvezki, dežniki, čokoladice) – opravljeno.

III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO
15. Izpeljava aktivnosti, ki jih letno določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih – opravljeno v skladu z načrtom slovenskega omrežja svetovalcev.
16. Priprava poročila o kakovosti 2020/21 – opravljeno v skladu z načrtom, poročilo je pripravljeno.

IZPELJANE AKTIVNOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU GORENJSKA 1
V letu 2020 smo z načrtovanimi aktivnostmi na področju kakovosti v Svetovalnem središču Gorenjska dosegli naslednja cilja:
– pridobili smo objektivne podatke o izvajanju svetovanja,
– uvedli smo nekaj izboljšav za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev presojanja iz prejšnjih let.
Spremljanje posameznih področij, standardov in meril je potekalo v skladu z Modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Spremljanje je potekalo od 1. januarja 2020 do 30. novembra 2020.

Podrobnejše poročilo o opravljenem delu je razvidno iz Letnega poročila o kakovosti za leto 2020/21. Za koordinacijo dela je skrbela Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:
Tanja Avman, predsednica, svetovalka za kakovost,
Jaka Šubic, predstavnik strokovnih delavcev,
Tadej Gartner, predstavnik učiteljev,
Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,
Urška Lunar, predstavnica udeležencev izobraževanja,
Marina Mihovec, predstavnica delodajalcev.

Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah je skrbela svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Tanja Avman.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja