Loading...

Poziv k vpisu v program
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
8. in 9. razred
2020/2021, jesenski rok

Številka odločbe vpisa v razvid: 608-01-79/2004

Ime izobraževalnega programa: Osnovna šola za odrasle

Število vpisih mest: 30

Ime in sedež izvajalca: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka

Rok za prijavo: 7. 9. 2020

Informativni dan: 3. 9. 2020 ob 16.00

Predviden rok za začetek izobraževanja: 14. 9. 2020

Postopek prijave: V program se lahko prijavite osebno v pisarni 37 v Šolskem centru Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja Loka. Prijavi priložite spričevala zadnjega uspešno opravljenega razreda in Potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti. Ob prijavi prinesite na vpogled originale zahtevanih dokumentov in osebno izkaznico.

Kontaktna oseba: Tanja Avman, 04 506 13 80, tanja.avman@lu-skofjaloka.si

Pogoji za vpis: V program Osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, ima končan vsaj 6. razred osemletke ali 7. razred devetletke ali je zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Šolnina: Udeleženec se lahko v program osnovne šole za odrasle brezplačno vpiše največ dvakrat.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: V kolikor bo število prijav večje od razpoložljivih mest v programu, bo ljudska univerza v soglasju z ministrom sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati pravočasno obveščeni, najpozneje do 12. 9. 2020. V primeru omejitve vpisa bo ljudska univerza izbrala kandidate po vrstnem redu glede na datum in uro prejete prijave do zapolnitve razpoložljivih mest.

Potek izobraževanja:
Izobraževanje traja 6 mesecev za posamezni razred. Kandidatom, ki so obiskovali program osnovne šole, se priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu Osnovne šole za odrasle. Predavanja potekajo petkrat tedensko v popoldanskem času, od 16.30 do 19.30.

Pogoji za dokončanje izobraževanja:
Uspešno opravljeni vsi izpiti v programu.

Škofja Loka, 8. 7. 2020

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja