Loading...

RAZPIS

za vpis v program Osnovne šole za odrasle

Številka odločbe vpisa v razvid: 608-01-79/2004

Število prostih mest: 38

Višina prispevka na posameznega odraslega udeleženca izobraževanja:
Izobraževanje je za udeležence brezplačno.

Pogoj za vpis:
Pogoj za vpis v program Osnovna šola za odrasle je izpolnjena osnovnošolska obveznost ali starost nad 15 let.

Potek izobraževanja:
Izobraževanje traja 6 mesecev za posamezni razred. Kandidatom, ki so obiskovali program osnovne šole, se priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu Osnovne šole za odrasle. Predavanja potekajo petkrat tedensko v popoldanskem času, od 16.30 do 19.30.

Pogoji za dokončanje izobraževanja:
Opravljeni vsi predmetni izpiti.

Rok za prijavo na razpis za vpis in predložitev ustrezne dokumentacije:
Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoj za vpis, in sicer do petka, 13. 9. 2019, na prijavnem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu Ljudske univerze Škofja Loka, oz. po e-pošti (če nam sporočijo naslov) in ob predložitvi fotokopij vpisne dokumentacije (spričevalo o končanem razredu osnovne šole, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, osebni dokument).

Predvideni roki za začetek izobraževanja v programu Osnovna šola za odrasle:
V primeru zadostnega števila prijavljenih kandidatov se bo izobraževanje začelo v ponedeljek, 23. 9. 2019.

Informativni dan:
Informativni dan bo v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 16. uri, v učilnici 157 v Šolskem centru Škofja Loka, Podlubnik 1a.

Informacije:
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo od ponedeljka do četrtka med 9. uro in 15.30 ter ob petkih do 13. ure osebno ali po telefonu 04/506 13 80 oz. po e-pošti: tanja.avman@guest.arnes.si (vodja izobraževanja Tanja Avman).

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
Če bo število prijav večje od razpoložljivih mest v programu, bo ljudska univerza v soglasju z ministrstvom sprejela sklep o omejitvi vpisa, o čemer bodo kandidati obveščeni najpozneje do 20. 9. 2019. V primeru omejitve vpisa bo ljudska univerza izbrala kandidate po vrstnem redu glede na datum in uro prejete prijave do zapolnitve razpoložljivih mest.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja