Loading...

Predmetnik

Predmet Razred
Slovenščina 7. | 8. | 9.
Matematika 7. | 8. | 9.
Angleščina 7. | 8. | 9.
Likovna vzgoja 7.
Glasbena vzgoja 8.
Geografija 7. | 8. | 9.
Zgodovina 7. | 8. | 9.
Državljanska in domovinska vzgoja in etika 8. | 9.
Fizika 8. | 9.
Kemija 8. | 9.
Biologija 8. | 9.
Naravoslovje 7.
Tehnika in tehnologija 7.
Izbirni predmet 1 7. | 8. | 9.
Izbirni predmet 2 7. | 8. | 9