Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

O nas

Ljudska univerza Škofja Loka je javni zavod, ustanovljen leta 1959. Ustanoviteljice so občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Naše poslanstvo je odzivanje na izobraževalne potrebe v okolju. Občanom omogočamo vsebinsko prilagojeno ter časovno in finančno dostopno izobraževanje skozi vse njihovo odraslo življenje. Izobraževalna ponudba je odraz teh prizadevanj in obsega izobraževanje za pridobitev izobrazbe, strokovno in splošno izobraževanje. Letno se pri nas izobražuje več kot 5000 udeležencev. Na področju izobraževanja in svetovanja sodelujemo tako s partnerji iz lokalnega okolja kot s partnerji iz Evropske skupnosti.

Vizija, poslanstvo, vrednote

Naša vizija

Postali bomo priznani v slovenskem in evropskem okolju kot kakovostna in uporabnikom prijazna ustanova za izobraževanje odraslih. Zato si prizadevamo za izboljševanje kakovosti na vseh področjih našega dela.

Naše poslanstvo

Odzivamo se na izobraževalne potrebe v našem okolju in omogočamo ljudem vsebinsko, časovno in finančno dostopno izobraževanje skozi vse njihovo odraslo življenje.

Naše vrednote

Ljudje, ki se želijo izobraževati, imajo različne sposobnosti, možnosti in želje. To skušamo čim bolj upoštevati pri načrtovanju vsebine, oblike in metod izobraževanja.

Izobraževanje je vrednota, ki mora imeti pomembno mesto vse življenje. Naša naloga je opozarjati na nujnost vseživljenjskega izobraževanja in ga hkrati omogočati.

Zelo cenimo svojo sposobnost posredovanja znanja, to delamo strokovno in odgovorno.

Razvijamo dobre človeške odnose v kolektivu, s svojimi zunanjimi sodelavci in udeleženci izobraževanja.

Želimo ustvarjati dobiček, vendar z delom, ki koristi ljudem.

Zaposleni

 
Direktorica
 
Vodja izobraževanja odraslih
 
Vodja izobraževanja odraslih
 
Vodja izobraževanja odraslih
 
[caption id="attachment_2591" align="alignnone" width="2124"] selfp[/caption]
Organizatorka izobraževanja odraslih
 
[caption id="attachment_7883" align="alignnone" width="1005"] frontbhdp[/caption]
Organizatorka izobraževanja odraslih
 
Računovodkinja in poslovna sekretarka
 
Receptor
 

Učna pomoč

Splošni podatki

Naziv in sedež Ljudska univerza Škofja Loka,
Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka
Status: Javni zavod
Ustanovitelji: občine Škofja Loka, Gorenja vas –
Poljane, Železniki, Žiri
Matična številka: 5052947
Identifikacijska številka za DDV: SI55710263
Podračun pri UJP: 01322 – 6030718260
Delovni čas: pon.-pet. od 9:00 do 17:00
Telefon: (04) 506 13 00 (tajništvo)
Elektronska pošta: info@lu-skofjaloka.si
Spletni naslov: https://www.lu-skofjaloka.si