Loading...

Izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle v KRZS 2020-2022

Vodilni partner konzorcija Ljudska univerza Ajdovščina
Partnerji v konzorciju

·        Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana

·        Ljudska univerza Koper  Universita’ popolare Capodistria

·        Ljudska univerza Radovljica

·        Ljudska univerza Škofja Loka

Trajanje projekta 19. 6. 2020 – 31. 10. 2022
Financer projekta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Vrednost projekta 349.052,20 EUR

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Namen projekta:

Usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Vodilni partner je Ljudska univerza Ajdovščina.  Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

Cilji projekta so: 

  • pripraviti in izvesti vsaj tri različne programe izpopolnjevanjaza izobraževalce odraslih v NIPO (glej ciljno skupino),
  • v programe izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije,
  • pripraviti strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Ciljna skupina:

Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. To so posamezniki, ki:

  • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali
  • ga še opravljajo oziroma
  • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

Informacije o programih projektnih partnerjev dobite na spodnjih povezavah:

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja