Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA VSTOPNI RAVNI (A1)

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo).

Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni je sestavljen iz štirih delov:

  • branje,
  • poslušanje,
  • pisanje,
  • govorjenje.

Izpit poteka pisno (skupinsko) in ustno (individualno pred tričlansko izpitno komisijo).

Na izpitu mora vsak kandidat svojo identiteto potrditi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Z uspešno opravljenim izpitom na vstopni ravni kandidat dokaže, da:

  • se lahko zelo preprosto sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob znanih vsakdanjih temah, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati; pri tem si pomaga z neverbalnimi sredstvi,
  • razume zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila o predvidljivih temah, ki ga neposredno zadevajo in osebno zanimajo, in v njih prepozna najbolj bistvene stvarne informacije,
  • (po navodilih) zna zelo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki ga osebno zadevajo in zanimajo, in po njih vprašati.

Izpitni roki v letu 2021

Izpitni rok Zadnji dan za prijavo in plačilo izpita Zadnji dan za odjavo od izpita Predračuni in podatki za plačilo
sreda, 7. 7. 2021 26. 6. 2021 4. 7. 2021 Predračun
sreda, 27. 10. 2021 15. 10. 2021 24. 10. 2021 Predračun

 

Prijava na izpit

Prijave na izpit so možne do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest. Na izpit se prijavite s prijavnico, ki jo lahko pošljete izključno po elektronski ali navadni pošti. Če prijavnico pošljete po pošti, se kot dan prijave upošteva datum, odtisnjen na poštnem žigu. Osebna prijava trenutno ni možna.

Vaša prijava je potrjena, če so stroški izpita v celoti plačani do zadnjega roka za prijavo.

Odjava od izpita

Kandidat se lahko odjavi od izpita najkasneje dva delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom. V tem primeru se mu vrne 85 % že plačanih stroškov izpita.

Če se kandidat odjavi od izpita po tem roku ali se od izpita ne odjavi in ne pride na izpit, nima pravice do vračila plačanih stroškov.

Če se kandidat od izpita odjavi, v nobenem primeru ne more pristopi k izpitu v istem izpitnem roku.

Strošek izpita

Strošek opravljanja izpita znaša 105,00 € z vključenim DDV in ga morate poravnati do zadnjega roka za prijavo.

Kandidati, ki se izpita udeležujejo po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU (Ur. l. RS, št. 70/2012), ob prijavi na izpit predložijo Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, izdano na pristojni upravni enoti, ali ustrezno potrdilo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Vzorčni test in ocenjevanje testa

Vzorčni test in več o ocenjevanju najdete tukaj.

Naročite se na naše novice