Loading...

IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni je sestavljen iz štirih enakovrednih delov:

  • branje,
  • poslušanje,
  • pisanje,
  • govorjenje.

Izpit poteka pisno (skupinsko) in ustno (individualno pred tričlansko izpitno komisijo).

Na izpitu mora vsak kandidat svojo identiteto potrditi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Izpitni roki v letu 2020

Izpitni rok Zadnji dan za prijavo in plačilo izpita Zadnji dan za odjavo od izpita
sreda, 20. 5. 2020 10. 5. 2020 15. 5. 2020
sreda, 16. 9. 2020 6. 9. 2020 11. 9. 2020
sreda, 11. 11. 2020 1. 11. 2020 6. 11. 2020

 

Prijava na izpit

Prijave na izpit so možne do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijavi se lahko osebno, po navadni pošti ali po elektronski pošti. Če kandidat pošlje prijavnico po pošti, se kot dan prijave upošteva datum, odtisnjen na poštnem žigu. Na izpit se prijavi s prijavnico.

Kandidati, ki se izpita udeležujejo po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU (Ur. l. RS, št. 70/2012), ob prijavi na izpit predložijo Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, izdano na pristojni upravni enoti, ali ustrezno potrdilo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Vaša prijava je potrjena, če so stroški izpita v celoti plačani do zadnjega roka za prijavo.

Odjava od izpita

Kandidat se lahko odjavi od izpita najkasneje dva delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom. V tem primeru se mu vrne 85 % že plačanih stroškov izpita.

Če se kandidat odjavi od izpita po tem roku ali se od izpita ne odjavi in ne pride na izpit, nima pravice do vračila plačanih stroškov.

Če se kandidat od izpita odjavi, v nobenem primeru ne more pristopi k izpitu v istem izpitnem roku.

Strošek izpita

Strošek opravljanja izpita znaša 128,10 € z vključenim DDV in ga morate poravnati do zadnjega roka za prijavo.

Predračun za majski rok

Predračun za septembrski rok

Predračun za novembrski rok

Kandidati, ki se izpita udeležujejo po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU (Ur. l. RS, št. 70/2012), ob prijavi na izpit predložijo Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, izdano na pristojni upravni enoti, ali ustrezno potrdilo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Vzorčni test in ocenjevanje testa

Vzorčni test in več o ocenjevanju najdete tukaj.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja