Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI (A2 – B1)

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni je sestavljen iz štirih delov:

  • branje,
  • poslušanje,
  • pisanje,
  • govorjenje.

Izpit poteka pisno (skupinsko) in ustno (individualno pred tričlansko izpitno komisijo).

Na izpitu mora vsak kandidat svojo identiteto potrditi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Izpitni roki v letu 2021

Izpitni rok Zadnji dan za prijavo in plačilo izpita Zadnji dan za odjavo od izpita Predračuni in podatki za plačilo
sreda, 19. 5. 2021 7. 5. 2021 16. 5. 2021 Predračun
sreda, 15. 9. 2021 3. 9. 2021 12. 9. 2021 Predračun
sreda, 10. 11. 2021 29. 10. 2021 7. 11. 2021 Predračun

 

Prijava na izpit

Prijave na izpit so možne do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest. Na izpit se prijavite s prijavnico, ki jo lahko pošljete izključno po elektronski ali navadni pošti. Če prijavnico pošljete po pošti, se kot dan prijave upošteva datum, odtisnjen na poštnem žigu. Osebna prijava trenutno ni možna.

Vaša prijava je potrjena, če so stroški izpita v celoti plačani do zadnjega roka za prijavo.

Odjava od izpita

Kandidat se lahko odjavi od izpita najkasneje dva delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom. V tem primeru se mu vrne 85 % že plačanih stroškov izpita.

Če se kandidat odjavi od izpita po tem roku ali se od izpita ne odjavi in ne pride na izpit, nima pravice do vračila plačanih stroškov.

Če se kandidat od izpita odjavi, v nobenem primeru ne more pristopi k izpitu v istem izpitnem roku.

Strošek izpita

Strošek opravljanja izpita znaša 128,10 € z vključenim DDV in ga morate poravnati do zadnjega roka za prijavo.

Kandidati, ki se izpita udeležujejo po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU (Ur. l. RS, št. 70/2012), ob prijavi na izpit predložijo Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, izdano na pristojni upravni enoti, ali ustrezno potrdilo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Državljani tretjih držav, lahko pri upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložijo zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Če izpolnjujejo pogoje, jim bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, s katerim se zglasijo pri eni izmed pooblaščenih ustanov. Seznam pooblaščenih ustanov je na voljo na spletnih straneh Centra za slovenščino.

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni so upravičeni državljani tretjih držav, ki so se udeležili enotnega programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur ali 120 ur, so bili na tečaju prisotni vsaj 80 % ur in izpolnjujejo pogoje bivanja v RS.

Vzorčni test in ocenjevanje testa

Vzorčni test in več o ocenjevanju najdete tukaj.

PRIPRAVE NA IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI (A2 – B1)

Priprave na izpit na osnovni ravni so namenjene kandidatom, ki se pripravljajo na opravljanje izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A2–B1). Več informacij in prijave tukaj.

Naročite se na naše novice