Loading...

IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI (A2 – B1)

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni je sestavljen iz štirih delov:

  • branje,
  • poslušanje,
  • pisanje,
  • govorjenje.

Izpit poteka pisno (skupinsko) in ustno (individualno pred tričlansko izpitno komisijo).

Na izpitu mora vsak kandidat svojo identiteto potrditi z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Izpitni roki v letu 2021

* Obvestilo – januarski izpitni rok je zaradi epidemioloških razmer prestavljen za nedoločen čas. O novem datumu vas bomo obvestili takoj, ko bo mogoče.

Izpitni rok Zadnji dan za prijavo in plačilo izpita Zadnji dan za odjavo od izpita Predračuni in podatki za plačilo
sreda, 20. 1. 2021 *
8. 1. 2021 15. 1. 2021 Predračun
sreda, 10. 3. 2021 26. 2. 2021 5. 3. 2021 Predračun
sreda, 19. 5. 2021 7. 5. 2021 14. 5. 2021 Predračun
sreda, 15. 9. 2021 3. 9. 2021 10. 9. 2021 Predračun
sreda, 10. 11. 2021 29. 10. 2021 5. 11. 2021 Predračun

 

Prijava na izpit

Prijave na izpit so možne do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest. Na izpit se prijavite s prijavnico, ki jo lahko pošljete izključno po elektronski ali navadni pošti. Če prijavnico pošljete po pošti, se kot dan prijave upošteva datum, odtisnjen na poštnem žigu. Osebna prijava trenutno ni možna.

Vaša prijava je potrjena, če so stroški izpita v celoti plačani do zadnjega roka za prijavo.

Odjava od izpita

Kandidat se lahko odjavi od izpita najkasneje dva delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom. V tem primeru se mu vrne 85 % že plačanih stroškov izpita.

Če se kandidat odjavi od izpita po tem roku ali se od izpita ne odjavi in ne pride na izpit, nima pravice do vračila plačanih stroškov.

Če se kandidat od izpita odjavi, v nobenem primeru ne more pristopi k izpitu v istem izpitnem roku.

Strošek izpita

Strošek opravljanja izpita znaša 128,10 € z vključenim DDV in ga morate poravnati do zadnjega roka za prijavo.

Kandidati, ki se izpita udeležujejo po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU (Ur. l. RS, št. 70/2012), ob prijavi na izpit predložijo Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, izdano na pristojni upravni enoti, ali ustrezno potrdilo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Državljani tretjih držav, lahko pri upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložijo zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Če izpolnjujejo pogoje, jim bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, s katerim se zglasijo pri eni izmed pooblaščenih ustanov. Seznam pooblaščenih ustanov je na voljo na spletnih straneh Centra za slovenščino.

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni so upravičeni državljani tretjih držav, ki so se udeležili enotnega programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur ali 120 ur, so bili na tečaju prisotni vsaj 80 % ur in izpolnjujejo pogoje bivanja v RS.

Vzorčni test in ocenjevanje testa

Vzorčni test in več o ocenjevanju najdete tukaj.

PRIPRAVE NA IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI (A2 – B1)

Priprave na izpit na osnovni ravni so namenjene kandidatom, ki se pripravljajo na opravljanje izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A2–B1).

Za udeležbo na pripravah morate imeti ustrezno predznanje slovenskega jezika.

Obiskovanje tečaja ni pogoj za opravljanje izpita.

Vsebina programa:

Na tečaju se boste seznanili s tipi dejavnosti in nalog, ki so vključene v izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni:

  • vaje za del izpita Branje (kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani),
  • vaje za del izpita Poslušanje (kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani),
  • vaje za del izpita Pisanje (vodeno, ob branju: kratko praktično besedilo, odgovor na pismo),
  • priprave na ustni del izpita – Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi: predstavitev (sebe), opis slike, igra vlog).

Termin priprav

Priprave bodo potekale dvakrat tedensko ob torkih in četrtkih, predvidoma februarja 2021 med 16.00 in 19.15 uro (4 x po 4 šolske ure).

Priprave bodo izvedene, če bo prijavljenih vsaj 7 udeležencev.

Lokacija

Priprave bodo potekale na Ljudski univerzi Škofja Loka, v prostorih bivše vojašnice na Partizanski ceste 1 v Škofji Loki.

Kotizacija

Cena priprav (16 ur) znaša 110,00 € z DDV.

Cena ne vključuje opravljanja izpita iz znanja slovenščine.

Prijava in plačilo

Na priprave se lahko prijavite s prijavnico najkasneje 14 dni pred začetkom tečaja. Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po elektronski pošti poslali račun. Če je zaradi premajhnega števila kandidatov tečaj odpovedan*, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Tečaj je treba v celoti plačati 10 dni pred začetkom tečaja.

Prijavnica (link)

Potrdilo o udeležbi

Ob koncu tečaja boste dobili potrdilo, da ste se udeležili priprav na izpit iz slovenskega jezika na Ljudski univerzi Škofja Loka.

Potrdilo o znanju slovenščine

Če želite pridobiti uradno spričevalo o znanju slovenščine, se morate udeležite izpita iz znanja slovenščine. Link na našo podstran o izpitu.

* Priprave bodo izvedene, če bo prijavljenih vsaj 7 udeležencev.

Naročite se na naše novice

Izberite tematike, ki vas zanimajo

Izpolnite spodnja polja