Loading...

Projekt Center medgeneracijskega učenja    

 

Ljudska univerza Škofja Loka je pripravila projekt Center medgeneracijskega učenja v sodelovanju s tremi partnerji: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, Vrtec pri OŠ Žiri in Javni zavod Ratitovec. Projekt poteka v okviru LAS Loškega pogorja, financirali pa ga bosta Evropska unija iz Evropskega regionalnega sklada in Republika Slovenija. 

V občinah Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki organiziramo različne medgeneracijske dogodke, ki bodo za udeležence brezplačni. Poudarek v projektu bo na medgeneracijskem učenju oz. prenosu znanj med generacijami in medgeneracijskem druženju. 

S prvimi izobraževanji v sklopu projekta smo začeli že v spomladanskem času 2019, trenutno potekajo v vseh treh središčih, nekatere pa bomo izvedli tudi v naslednjih mesecih, do maja 2020, ko se projekt zaključi.

Aktualna ponudba:         

Letak Železniki (januar 2020)

Letak Žiri (januar 2020)