Loading...
A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvne sheme
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.

Aktivno proti invazivkam

   

Invazivne tujerodne rastlinske vrste (ITV) postajajo vedno večji problem. Rastline se zelo hitro širijo ter prevzemajo mesto avtohtonim rastlinskim vrstam in povzročajo škodo v gospodarstvu (npr. preraščanje asfaltnih in betonskih površin) in kmetijstvu (zmanjšujejo travniške in njivske površine, kakovost krme in pridelka gojenih rastlin). Posledično se zmanjšuje biodiverziteta in ruši stanje ekosistemov na naravovarstveno pomembnih področjih. (Natura 2000, naravne vrednote, ekološko pomemba območja). Zato želimo v okviru projekta informirati in ozavestiti čim širši krog ljudi, jih opremiti s pomembnimi informacijami o značilnostih ITV ter vzpodbujati aktivni udeležbi pri odkrivanju in odstranjevanju le-teh, na vrtovih pa k zasajevanju avtohtonih domorodnih vrst. Več o projektu.

Za nami je prvo leto projekta Aktivno proti invazivkam. Ob začetku projekta smo posneli film o invazivkah na Škofjeloškem, v zimskih mesecih pa izvedli številna predavanja o vrstah in značilnostih posameznih ITV. Poleti smo izvedli nekaj akcij čiščenja in odstranjevanja invazivk ter popisovali ITV v porečju obeh Sor.

BREZPLAČNO ONLINE PREDAVANJE: Invazivne tujerodne rastline

V naslednjih mesecih bomo nadaljevali z online predavanji, na katerih bomo še naprej ozaveščali ljudi o problematiki ITV in jih seznanili z rezultati popisa. Predavanja bodo izvedena preko spletnega orodja Zoom in bodo potekala vsak torek ob 18. uri. Tema prvega srečanja bo splošno o invazivnih tujerodnih vrstah, tema drugega srečanja pa rezultati popisa ITV v Selški in Poljanski dolini.

  • kaj so tujerodne rastlinske vrste;
  • razlike med domorodnimi, tujerodnimi, invazivnimi tujerodnimi vrstami;
  • predstavitev najpogostejših invazivk;
  • katere vrste so “tempirane bombe”;
  • kako ravnati in kako lahko vsak posameznik pomaga pri ohranjanju identitet z domorodnimi vrstami;
  • rezultati popisa invazivk v porečju obeh Sor;
  • vprašanja in dileme.
 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

 
 
 

Naročite se na naše novice