Zaposleni

 

mag. Petra Rozman


(04) 506 13 10
petra.rozman@guest.arnes.si

 

Direktorica

Jaka Šubic

prof. zgod. in um. zgod.

(04) 506 13 60
jaka.subic@guest.arnes.si

 

Vodja izobraževanja odraslih

Mare Žvan

univ. dipl. org.

(04) 506 13 70
mare.zvan@guest.arnes.si

 

Vodja izobraževanja odraslih

Tanja Avman

univ. dipl. org.

(04) 506 13 80
tanja.avman@guest.arnes.si

 

Vodja izobraževanja odraslih

Lucija Krznar

prof. slov.

(04) 506 13 50
lucija.krznar@guest.arnes.si

Organizatorka izobraževanj za odrasle

Andreja Ajdovec

ekonomistka

(04) 506 13 00
andreja.ajdovec@guest.arnes.si

 

Računovodkinja in poslovna sekretarka

 

 

 

 

 

Elza Jašari(04) 506 13 90

lu.skofjaloka@gmail.com
 

Receptorka

 

Damijan Hafner

dipl.obr.

(04) 506 13 90
lu.skofjaloka@gmail.com

Učna pomoč

skupinskavodje
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30