Vizija, poslanstvo, vrednote


Naša vizija:

Postali bomo priznani v slovenskem in evropskem okolju kot kvalitetna in uporabnikom prijazna ustanova za izobraževanje odraslih. Zato si prizadevamo za izboljševanje kakovosti na vseh področjih našega dela.


Naše poslanstvo:

Odzivamo se na izobraževalne potrebe v našem okolju in omogočamo ljudem vsebinsko, časovno in finančno dostopno izobraževanje skozi vse njihovo odraslo življenje.


Naše vrednote:

Ljudje, ki se želijo izobraževati, imajo različne sposobnosti, možnosti in želje. To skušamo čim bolj upoštevati pri načrtovanju vsebine, oblike in metod izobraževanja.

Izobraževanje je vrednota, ki mora imeti pomembno mesto vse življenje. Naša naloga je opozarjati na njunost vseživljenjskega izobraževanja in ga hkrati omogočati.

Zelo cenimo svojo sposobnost posredovanja znanja, to delamo strokovno in odgovorno.

Razvijamo kvalitetne človeške odnose v kolektivu, s svojimi zunanjimi sodelavci in udeleženci izobraževanja.

Želimo ustvarjati dobiček, vendar z delom, ki koristi ljudem.


 
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30