Splošni podatki


Naziv in sedež: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka
Status: javni zavod
Ustanovitelji: občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri
Matična številka: 5052947
Identifikacijska številka za DDV: SI55710263
Podračun pri UJP: 01322 - 6030718260
Delovni čas: ponedeljek - petek od 9:00 do 17:00
Telefon: (04) 506 13 00 (tajništvo)
Telefaks: (04) 512 08 88
Elektronska pošta: info@lu-skofjaloka.si
Spletni naslov: http://www.lu-skofjaloka.si
 
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30