UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

Študijski program za izpopolnjevanje:
Pedagoško - andragoško izobraževanje

Potek programa:
izredni študij bo potekal ob petkih popoldne in sobotah dopoldne.

Temeljni cilji programa:
temeljni cilj je izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so zaključili nepedagoški študijski program, za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Diplomanti študijskih programov, ki niso vključevali pedagoških, psiholoških, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, pridobijo potrebna strokovna znanja in veščine iz disciplinarnih področij, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo.

Vpisni pogoji:
vpišejo se lahko vsi s terciarno izobrazbo, torej od uspešno zaključene višje šole do doktorata, program je enoten za vse.

Trajanje programa:
program traja eno študijsko leto

Informativni dan:
je bil 23. 2. 2017

Dodatne informacije:
Mare Žvan, koordinator na dislocirani enoti

mare.zvan@guest.arnes.si

04 506 13 70

Več informacij na spletni strani Pedagoške fakultete: www.pef.upr.si

Dodatne informacije:

Mare Žvan

t: 04 506 13 8004 506 13 70
e: mare.zvan@guest.arnes.si


 
Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Tel: 04 506 13 00

Uradne ure:
tajništvo: 9.00 - 15.00
srednje šole: 9.00 - 15.00, ob sredah 9.00 - 17.00
dodiplomski in podiplomski študij:8.00-12.00 in14.30-15.30